Clwb Gwawr Bro Dysynni
Croeso i Clwb Gwawr Bro Dysynni. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Tywyn / Bryncrug

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

WP_20171012_001

Yn mis Hydref 2017 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Tywyn a Bryncrug. Roedd yn noson lwyddiannus gyda tua 15 o ferched wedi mynychu. Penerfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Bro Dysynni”.

Mae’r merched wedi trefnu rhagleni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Waith Lledr!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clybiau’n dod at eu gilydd

Mae 2 Glwb Gwawr wedi’i sefydlu ym Meirionnydd yn ddiweddar, sef CG Merched Meirion (Dolgellau) a CG Bro Dysynni (Tywyn). Penderfynnwyd dod at eu gilydd i ddathlu Dydd Gwyl Dewi,  …Darllen mwy  »

Crefft Lledr

Dyma aelodau CG Bro Dysynni yn Woodlands/Bronffynnon ar 8/2/18 gyda Bagiau hyfryd Elin Angharad. Crefftwraig ifanc o’r ardal ydi Elin, wedi graddio yn 2017. Mae hi wedi creu amrywiaeth o waith mewn nifer  …Darllen mwy  »

Blasu Gwin

Ar 9/11/17 aeth aelodau CG Bro Dysynni am dro i Ddolgellau am noswaith blasu gwin yn siop Dylanwad. Cafodd pawb cawl blasus a chyfle i sgwrsio a chymdeithasu cyn i  …Darllen mwy  »

Clwb Gwawr Newydd – Clwb Gwawr Bro Dysynni

Ar nos Iau 12fed o Hydref daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Woodlands/Bronffynnon, Bryncrug i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Rhan o Ferched Y Wawr ydynt, yn rhoi cyfle  …Darllen mwy  »

Trafod Cychwyn Clwb Gwawr

Dyma rhai o ferched Bro Dysynni yn mwynhau darllen cylchgrawn Y Wawr yn Woodlands/Bronffynnon ar 22/9/17.  Roedd y criw wedi mynychu cyfarfod agored i drafod cychwyn Clwb Gwawr yn yr ardal.  …Darllen mwy  »

Clwb Gwawr Newydd i Fro Dysynni

Dach chi’n chwilio am gyfle i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg? Beth am fwynhau noson allan unwaith y mis? Dewch i sefydlu Clwb Gwawr newydd i Fro Dysynni yn y Woodlands,  …Darllen mwy  »

Noson Agored Clwb Gwawr Bro Dysynni

Gwahoddiad i noson agored i ferched ardal Bro Dysynni gael blas ar Glwb Gwawr! Dewch i gyfarfod Bronwen i gymdeithasu dros ddiod a chlywed am hanes a gwaith mudiad Merched y Wawr,  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Noson Agored Clwb Gwawr Bro Dysynni

  Poster Bryncrug

  Gwahoddiad i noson agored i ferched ardal Bro Dysynni gael blas ar Glwb Gwawr!
  Dewch i gyfarfod Bronwen i gymdeithasu dros ddiod a chlywed am hanes a gwaith mudiad Merched y Wawr, ac i ddechrau Clwb Gwawr newydd sbon yng Ngwynedd.

  Gorffennaf 4ydd am 7.30yh yn y Peniarth Arms, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd.

  Mae Clybiau Gwawr yn cynnig amrywiaeth o bethau i’n haelodau, ond y peth pwysicaf ydy rhoi cyfle i ferched ifanc (ac ifanc eu hysbryd!) ar draws Cymru gymdeithasu a chael hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg.
  Fel rhan o fudiad Merched y Wawr mae aelodau ym mhob Clwb Gwawr yn:

  • cyfarfod unwaith y mis er mwyn cymdeithasu a chael hwyl
  • cefnogi gwaith MyW gyda’u hymgyrchoedd dros yr iaith Gymraeg
  • derbyn copi tymhorol (am ddim) o’r ‘Wawr’ (cylchgrawn MyW, a’r unig gylchgrawn ysgafn Cymraeg i ferched!)
  • cael cymryd rhan ym mhob digwyddiad a chystadleuaeth MyW trwy gydol y flwyddyn
  • cael gostyngiad ar weithgareddau’r clwb trwy’r flwyddyn

  Fel dywedodd un o’n haelodau yn y de:
  “Felly dewch – ymunwch â ni! – a chyfrannwch at weithgareddau difyr trwy gyfrwng y Gymraeg yn eich ardal. Mae’r cyfleoedd yn hynod brin ac os nad ydyn ni’n mynd i wneud ymdrech i arddel yr iaith ymysg ein gilydd pa obaith sy i’r Gymraeg yn ein cymunedau?”

  Mae’r manylion i’w gael ar www.clybiaugwawr.cymru, ein tudalen Facebook a ffrwd Twitter neu trwy gysylltu gyda Bronwen Wright ar bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk neu 01978 762243.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.