Clwb Gwawr Bro Dysynni
Croeso i Clwb Gwawr Bro Dysynni. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Tywyn / Bryncrug

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

WP_20171012_001

Yn mis Hydref 2017 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Tywyn a Bryncrug. Roedd yn noson lwyddiannus gyda tua 15 o ferched wedi mynychu. Penerfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Bro Dysynni”.

Mae’r merched wedi trefnu rhagleni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Waith Lledr!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Agored Clwb Gwawr Bro Dysynni

Poster Bryncrug

Gwahoddiad i noson agored i ferched ardal Bro Dysynni gael blas ar Glwb Gwawr!
Dewch i gyfarfod Bronwen i gymdeithasu dros ddiod a chlywed am hanes a gwaith mudiad Merched y Wawr, ac i ddechrau Clwb Gwawr newydd sbon yng Ngwynedd.

Gorffennaf 4ydd am 7.30yh yn y Peniarth Arms, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd.

Mae Clybiau Gwawr yn cynnig amrywiaeth o bethau i’n haelodau, ond y peth pwysicaf ydy rhoi cyfle i ferched ifanc (ac ifanc eu hysbryd!) ar draws Cymru gymdeithasu a chael hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg.
Fel rhan o fudiad Merched y Wawr mae aelodau ym mhob Clwb Gwawr yn:

 • cyfarfod unwaith y mis er mwyn cymdeithasu a chael hwyl
 • cefnogi gwaith MyW gyda’u hymgyrchoedd dros yr iaith Gymraeg
 • derbyn copi tymhorol (am ddim) o’r ‘Wawr’ (cylchgrawn MyW, a’r unig gylchgrawn ysgafn Cymraeg i ferched!)
 • cael cymryd rhan ym mhob digwyddiad a chystadleuaeth MyW trwy gydol y flwyddyn
 • cael gostyngiad ar weithgareddau’r clwb trwy’r flwyddyn

Fel dywedodd un o’n haelodau yn y de:
“Felly dewch – ymunwch â ni! – a chyfrannwch at weithgareddau difyr trwy gyfrwng y Gymraeg yn eich ardal. Mae’r cyfleoedd yn hynod brin ac os nad ydyn ni’n mynd i wneud ymdrech i arddel yr iaith ymysg ein gilydd pa obaith sy i’r Gymraeg yn ein cymunedau?”

Mae’r manylion i’w gael ar www.clybiaugwawr.cymru, ein tudalen Facebook a ffrwd Twitter neu trwy gysylltu gyda Bronwen Wright ar bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk neu 01978 762243.

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.