Clwb Gwawr Bro Dysynni
Croeso i Clwb Gwawr Bro Dysynni. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Tywyn / Bryncrug

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

WP_20171012_001

Yn mis Hydref 2017 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Tywyn a Bryncrug. Roedd yn noson lwyddiannus gyda tua 15 o ferched wedi mynychu. Penerfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Bro Dysynni”.

Mae’r merched wedi trefnu rhagleni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Waith Lledr!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Agored Clwb Gwawr Bro Dysynni

Poster Bryncrug

Gwahoddiad i noson agored i ferched ardal Bro Dysynni gael blas ar Glwb Gwawr!
Dewch i gyfarfod Bronwen i gymdeithasu dros ddiod a chlywed am hanes a gwaith mudiad Merched y Wawr, ac i ddechrau Clwb Gwawr newydd sbon yng Ngwynedd.

Gorffennaf 4ydd am 7.30yh yn y Peniarth Arms, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd.

Mae Clybiau Gwawr yn cynnig amrywiaeth o bethau i’n haelodau, ond y peth pwysicaf ydy rhoi cyfle i ferched ifanc (ac ifanc eu hysbryd!) ar draws Cymru gymdeithasu a chael hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg.
Fel rhan o fudiad Merched y Wawr mae aelodau ym mhob Clwb Gwawr yn:

 • cyfarfod unwaith y mis er mwyn cymdeithasu a chael hwyl
 • cefnogi gwaith MyW gyda’u hymgyrchoedd dros yr iaith Gymraeg
 • derbyn copi tymhorol (am ddim) o’r ‘Wawr’ (cylchgrawn MyW, a’r unig gylchgrawn ysgafn Cymraeg i ferched!)
 • cael cymryd rhan ym mhob digwyddiad a chystadleuaeth MyW trwy gydol y flwyddyn
 • cael gostyngiad ar weithgareddau’r clwb trwy’r flwyddyn

Fel dywedodd un o’n haelodau yn y de:
“Felly dewch – ymunwch â ni! – a chyfrannwch at weithgareddau difyr trwy gyfrwng y Gymraeg yn eich ardal. Mae’r cyfleoedd yn hynod brin ac os nad ydyn ni’n mynd i wneud ymdrech i arddel yr iaith ymysg ein gilydd pa obaith sy i’r Gymraeg yn ein cymunedau?”

Mae’r manylion i’w gael ar www.clybiaugwawr.cymru, ein tudalen Facebook a ffrwd Twitter neu trwy gysylltu gyda Bronwen Wright ar bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk neu 01978 762243.

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.