Clwb Gwawr Bro Dysynni
Croeso i Glwb Gwawr Bro Dysynni. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Tywyn / Bryncrug

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

WP_20171012_001

Ym mis Hydref 2017 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Tywyn a Bryncrug. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 15 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Bro Dysynni”.

Mae’r merched wedi trefnu rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Waith Lledr!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Newydd – Clwb Gwawr Bro Dysynni

WP_20171012_001

Ar nos Iau 12fed o Hydref daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Woodlands/Bronffynnon, Bryncrug i glywed mwy am Glybiau Gwawr.

Rhan o Ferched Y Wawr ydynt, yn rhoi cyfle i ferched ifanc (ac ifanc eu hysbryd) gyfarfod unwaith y mis i gymdeithasu a chael hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg. Dros yr ugain mlynedd diwethaf mae’r rhwydwaith o Glybiau Gwawr wedi lledaenu ar draws Cymru, ac erbyn heddiw mae dros 40 clwb efo bron 600 aelod yn mwynhau gweithgareddau cyffrous bob mis.

Yn dilyn sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Bro Dysynni”.

Diolch i Mair Jones ac Annest Owen am gynnig trefnu noson “Blasu Gwin”, yn siop Dylanwad Da, Dolgellau ar nos Iau 9fed o Dachwedd, ac wedyn bydd y merched yn mwynhau cinio Nadolig ar Ragfyr 14eg. Mae’r rhaglen lawn i’w gweld ar www.clybiaugwawr.cymru. Ymunwch â grŵp Facebook “Clwb Gwawr Bro Dysynni”, am fanylion. Dewch yn llu a chewch nosweithiau o gymdeithasu a hwyl efo merched yr ardal. Croeso cynnes i bawb.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Annest a’r holl dîm yn Woodlands/Bronffynnon am eu cefnogaeth. Am fwy o wybodaeth gweler ein gwefan, ewch i Facebook “Clybiau Gwawr – Y Clwb i Ferched Cymru”, Twitter @Clybiaugwawr neu www.clybiaugwawr.cymru

Dewch a Mwynhewch!

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Rhagfyr - Pizza a Proseco yn Salt March
  Ionawr 9fed - Noson Tsieineaidd. Dathlu blwyddyn y Llygoden (cysylltu a bwyty lleol)
  Chwefror 14ain - Welsh Whisperer, Woodlands/Bronffynnon
  Chwefror 28ain - Cinio Dydd Gŵyl Dewi, Woodlands/Bronffynnon
  Mawrth 12fed - Dim Cyfarfod
  Ebrill 9fed - Dim Cyfarfod
  Mai 14eg - Taith ddirgel a Bwyd (manylion i ddilyn)
  Mehefin - Trip 1 noson i ffwrdd (Manylion i ddilyn)

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Bethan Lawton
  22 Maeshyfryd, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9PS
  01654 711 851

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhyd yr Efail, Parc, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.