Clwb Gwawr Y Fenni
Croeso i Clwb Gwawr Y Fenni. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!

Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Y Fenni

Clwb Gwawr Y Fenni

Cyfle i fenywod ifanc ac ifanc eu hysbryd i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg unwaith y mis mewn tafarn/bwyty neu glwb.

Cyfle i chi….

gyfarfod pobl newydd, gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau amrywiol yn eich clwb ac yn genedlaethol, gymryd rhan mewn ymgyrchoedd i godi arian at achosion da, deithio, ddysgu sgiliau newydd ac yn bwysicach i gyd..cael hwyl!

Dewch i ymuno a ni yn Clwb Gwawr Y Fenni!

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Gwyl Dewi Y Fenni

Cynhalwyd noson Gwyl Dewi cynnar ar y 9fed o Chwefror. Noson o Gawl a cwis oedd o flaen y merched a diolch i Lynne am drefnu noson ardderchog. Diolch i  …Darllen mwy  »

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dyddiad: 01/04/2017 - 30/04/2017

Hen do Mared

Mwy o wybodaeth

Dyddiad i’w gadarnhau. Bydd CG Y Fenni yn mwynhau Hen Do Mared. Lleoliad i’w gadarnhau. Sarah Louis a Bethan H i drefnu.

Dyddiad: 15/05/2017

Gwinllan

Mwy o wybodaeth

Nos Lun, 15 Mai 2017, bydd CG Y Fenni yn mwynhau Gwinllian. Lleoliad i’w gadarnhau. Eleri R i drefnu.

Dyddiad: 19/06/2017

Noson Croquet a Phimms

Mwy o wybodaeth

Nos Lun, 19 Mehefin 2017, bydd CG Y Fenni yn mwynhau noson ‘Croquet a Phimms’. Lleoliad i’w gadarnhau. Julia i drefnu.

Dyddiad: 17/07/2017

Pryd o Fwyd a chwis

Mwy o wybodaeth

Nos Lun, 17 Gorffennaf 2017, bydd CG Y Fenni yn mwynhau pryd o fwyd a chwis ac yn trafod rhaglen ar gyfer 2017-18. Lleoliad i’w gadarnhau. Mererid a Cet i drefnu.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Cysylltydd :
Mared Dafydd
mared82@hotmail.co.uk
Officer Photo
Trysorydd :
Katie Jones
twpsan@hotmail.co.uk

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Sandra Morris Jones
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Marian Fairclough
2 Emlyn Drive, Churchill Park, Caerffili CF83 3FS
02920 885 151
Officer Photo
Trysorydd:
Jenni Jones-Annetts
4 Heol y Dreflan, Caerffili CF83 3ES
02920 868 236
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Shirley Williams
Y De-Ddwyrain a De Powys
02920 615 243
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lauren Evans
LaurenEvans0104@hotmail.com

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.