Clwb Gwawr Crotesi Creigiau a’r Cylch
Croeso i Clwb Gwawr Crotesi Creigiau a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr ger Caerdydd yn Rhanbarth y De-ddwyrain.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Criw CG newydd Creigiau a’r Cylch

Cyfarfod Sefydlu CG Creigiau a'r Cylch

Cyfarfod i sefydlu CG Creigiau a’r Cylch Hâf 2016

Daeth criw niferus at ei gilydd yn ystod yr Hâf yn awyddus iawn i ddechrau Clwb Gwawr yn ardal Creigiau ger Caerdydd. Cyfarfod cyntaf Medi 29ain 2016.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Rhaglen Clwb Gwawr Crotesi Creigiau a’r Cylch 2018-19
Aelodaeth £20.00 am y flwyddyn

Mis Gweithgaredd Dyddiad a lleoliad Nodiadau
Tachwedd Taith gerdded 17/11 (Sadwrn).Cwrdd
Creigiau Inn am 10.30 a chinio yn y Gwaelod y Garth Teleri yn bwcio bwrdd.
Rhagfyr Gwneud torchau a / neu addurniad i’r bwrdd Nadolig i’w gadarnhau (Trefnu gyda Kath S) Ceri Roberts yn cydlynu
Ionawr Tudur Owen 25/1/18 Gartholwg Teleri yn trefnu
Chwefror Noson yng nghwmni Sian Harries - gweithio mewn Gemau Olympaidd/ Gymanwlad 7/2/19
Clwb Golff?
Mawrth Dathlu Dydd Gŵyl Dewi - cawl a gwersi clocsio!! Nos Fercher 6/3/19
Ebrill Yoga i’w gadarnhau Bethan Herbert yn trefnu
Mai ‘Escape Rooms’ Yn Gymraeg
Casnewydd Teleri a Catrin Brookes yn trefnu £15 y pen .DIM OND LLE I 14. Cyntaf I’r felin….
Mehefin Caesars am fwyd Dyddiad i’w gadarnhau Rhian Haf yn trefnu
Gorffennaf Taith hanesyddol tafarnau yn Y Fro Dyddiad i’w gadarnhau
OND ar brynhawn dydd Sadwrn Teleri a Catrin B

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Angell
14 Maes y Dderwen, Creigiau, Caerdydd, CF15 9JS
07811 791 597

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Eluned Davies-Scott
1 Coed Castan, The Chestnuts, Meisgyn, Pontyclun, Rhondda-Cynon, CF72 8PE
01443 223 828
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.