Clwb Gwawr Criw Cothi
Croeso i Clwb Gwawr Criw Cothi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Mae’r Clwb yma yn cwrdd 3ydd nos Fercher y mis (oni nodir yn wahanol) mewn ardal wledig sy’n cwmpasi sawl pentref – yn cynnwys Pumpsaint, Crugybar, Cilycwm, Talyllychau, Llansadwrn a Llansawel.

Maent yn edrych ymlaen at raglen amrywiol o weithgareddau eleni eto.

 

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Buddugwyr Cwis Papur Bro y Lloffwr

Bu noson hwylus iawn yng Nghlwb Rygbi Llanymddyfri neithiwr gyda Rownd Derfynol Cwis Papur Bro Y Lloffwr yn dathlu 40.

Llongyfarchiadau mawr i Glybiau Gwawr Llandeilo a Chriw Cothi am gyrraedd y Rownd Derfynol ac i Griw Cothi am ennill.

Clwb Rygbi Llanymddyfri 1

Criw y Lloffwr

Clwb Rygbi Llanymddyfri 2

Y Buddugwyr – Clwb Gwawr Cothi

Clwb Rygbi Llanymddyfri 3

Clwb Gwawr Llandeilo

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Dyddiad: 13/11/2019

  ..

  Mwy o wybodaeth

  Trefnwyr: Liz a Sheila

  Dyddiad: 06/12/2019

  Cinio Nadolig

  Mwy o wybodaeth

  Trefnwyr: Doreen a Sharon

  Dyddiad: 15/01/2020

  Noson bincio gyda Hazel Thomas

  Mwy o wybodaeth

  Trefnwyr: Ann, Marina a Eiddwen

  Dyddiad: 19/02/2020

  Crochenwaith Nick Membery

  Mwy o wybodaeth

  Trefnwyr: Irene a Elinor

  Dyddiad: 18/03/2020

  Fforest Arms, Brechfa

  Mwy o wybodaeth

  Trefnwyr: Liz

  Dyddiad: 15/04/2020

  Y Sied

  Mwy o wybodaeth

  Trefnwyr: Elonwy a Meiriona

  Dyddiad: 20/05/2020

  Chwaraeon

  Mwy o wybodaeth

  Trefnwyr: Mair a Helen

  Dyddiad: 18/06/2020

  Hen Garchar Rhyfel, Henllan

  Mwy o wybodaeth

  Trefnwyr: Wendy a Liz

  Dyddiad: 08/07/2020

  Trefnu Rhaglen 2020-2021

  Mwy o wybodaeth

  Trefnwyr: Irene a Elinor

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elinor Richards
  Maesglas, Caio, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin, SA19 8UG
  01558 650 362

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, SA33 6JA
  01267 220 478
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jane Morgan

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.