Clwb Gwawr Cwmann
Croeso i Clwb Gwawr Cwmann. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyfarfod fel arfer ar drydydd nos Wener y mis wna CG Cwmann a’r Fro. Mae’r criw yma wedi bod yn Dawnsio Llinell a chael Gwersi Gwnîo eisoes yn 2015.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Nadolig Llawen i bawb!

Nadolig Llawen i CG Cwmann ac i holl Glybiau Gwawr Cymru! Dyma aelodau’r Clwb yn canu carolau a chodi arian at elusennau.

Canu Carolau a Chodi Arian

Da iawn i aelodau CG Cwmann am godi arian tuag at Elusen y Galon (BHF) wrth ganu carolau o gwmpas y Fro.  
 • Archif:

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Medi 27 - Bwyd yn y Black Lion, Llambed
  Hydref 25 - Cerfio Pwmpen
  Tachwedd 22 - Cymryd rhan yn Cwis Cenedlaethol MYW / Cardiau Nadolig
  Rhagfyr - Canu Carolau yn Hafan Deg

  2020
  Ionawr 24 - Cinio Blynyddol yn Contis, Llambed
  Chwefror 19 - Ann Inshaw Yoga / Pilates
  Mawrth 20 - Coginio yn Ysgol y Dderi
  Ebrill 24 - Ymweld a Rhiannon, Tregaron a bwyd i ddilyn yn y Talbot
  Mai 15 - Gin - creu a blasu
  Mehefin 12 - Lowri Steffan, Dots (Cyflwyniad)
  Gorffennaf 10 - Taith i Aberaeron ar y bws

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Dana Thomas
  Tremfan, Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8ES
  07911 224 872

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys, SY20 8JR
  01970 832 675
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  Pen Pom Pren, Drefach, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9YB
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Hazel Thomas
  Pen Pom Pren, Drefach, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9YB
  07973 840 285

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.