Clwb Gwawr Cwmann
Croeso i Clwb Gwawr Cwmann. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyfarfod fel arfer ar drydydd nos Wener y mis wna CG Cwmann a’r Fro. Mae’r criw yma wedi bod yn Dawnsio Llinell a chael Gwersi Gwnîo eisoes yn 2015.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Nadolig Llawen i bawb!

Nadolig Llawen i CG Cwmann ac i holl Glybiau Gwawr Cymru! Dyma aelodau’r Clwb yn canu carolau a chodi arian at elusennau.

Canu Carolau a Chodi Arian

Da iawn i aelodau CG Cwmann am godi arian tuag at Elusen y Galon (BHF) wrth ganu carolau o gwmpas y Fro.  
 • Archif:

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Nadolig Llawen i bawb!

  CG Cwmann Canu Carolau a chodi arian at elusen

  CG Cwmann Canu Carolau a chodi arian at elusen

  Nadolig Llawen i CG Cwmann ac i holl Glybiau Gwawr Cymru! Dyma aelodau’r Clwb yn canu carolau a chodi arian at elusennau.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Enid Evans
  Trem-y-Dyffryn,Talsarn,Llanbedr Pont Steffan,Ceredigion SA48 8RB
  01570 470 078
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Sandra Lake
  Caer Heli,Panteg,Aberaeron,Ceredigion SA46 0EN
  01545 570 748
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  Dolgroes,Bronant,Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB Esgairmaen Fach, Tynreithyn,Tregaron,Ceredigion SY23 6LR
  01974 251645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Elizabeth Evans
  Ceredigion a Phenfro
  01970 832745
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam a Lauren Evans
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com LaurenEvans0104@hotmail.com
  Angharad 07796265103 Lauren 07495288159

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.