Clwb Gwawr Cylch Cennin
Croeso i Clwb Gwawr Cylch Cennin. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Mae CG Cylch Cennin yn cwrdd ar ail nos Fawrth y mis (oni nodir yn wahanol) yn ardal Cilcennin.

Mae’r clwb newydd ddathlu 16 mlynedd wrth fynd allan am bryd o fwyd yng ngwesty’r Belle Vue, Aberystwyth.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ymweld â Gwinllan Llaethliw

Roedd aelodau CG Cylch Cennin wedi cael noson wrth eu bodd yn ymweld â Gwinllan Llaethliw ger Aberaeron yn ddiweddar. Ar ôl blasu’r cynnyrch, roedd sawl un wedi prynnu boteliaid  …Darllen mwy  »

Rhaglen CG Cylch Cennin 2015-16

Mae CG Cylch Cennin eisoes wedi mwynhau nosweithiau Zwmba a Blasu Gwin ers dechrau nôl ym mis Medi, ac mae llond lle o weithgareddau difyr ar gyfer y misoedd i  …Darllen mwy  »

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dyddiad: 06/03/2018

Clwb Gwawr Cylch Cennin.Noson yn y sinema.6.3.18

Mwy o wybodaeth

Manylion i ddilyn.

Dyddiad: 17/04/2018

Clwb Gwawr Cylch Cennin.Ymweliad i Casa Del Cymru.17.4.18

Mwy o wybodaeth

Ymweliad i Casa Del Cymru,Llechryd.Amser i’w cadarnhau.

Dyddiad: 12/05/2018

Clwb Gwawr Cylch Cennin. Taith Bws i Aberteifi.12.5.18

Mwy o wybodaeth

Taith bws i Aberteifi a te prynhawn.Manylion i ddilyn.

Dyddiad: 12/06/2018

Clwb Gwawr Cylch Cennin.Ymweliad i Llandysul Paddlers.12.6.18

Mwy o wybodaeth

Ymweliad i Llandysul Paddlers 7.00 yh.

Dyddiad: 03/07/2018

Clwb Gwawr Cylch Cennin.Pwyllgor Blynyddol.3.7.18

Mwy o wybodaeth

Yn yr Harbourmaster am 6:30 y.h.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Cysylltydd:
  Carol Hope
  ashjhope@hotmail.com
  Officer Photo
  Cadeirydd:
  Ffion Llwyd Davies
  ffionllwyddavies@hotmail.com
  07919 376926
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Lynda Jones
  lyndajones@hotmail.com
  07979 529325

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Enid Evans
  Trem-y-Dyffryn,Talsarn,Llanbedr Pont Steffan,Ceredigion SA48 8RB
  01570 470 078
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Sandra Lake
  Caer Heli,Panteg,Aberaeron,Ceredigion SA46 0EN
  01545 570 748
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  Dolgroes,Bronant,Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB Esgairmaen Fach, Tynreithyn,Tregaron,Ceredigion SY23 6LR
  01974 251645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Elizabeth Evans
  Ceredigion a Phenfro
  01970 832745
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam a Lauren Evans
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com LaurenEvans0104@hotmail.com
  Angharad 07796265103 Lauren 07495288159

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.