Clwb Gwawr Cywion Conwy
Croeso i Clwb Gwawr Cywion Conwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Llandudno

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Cywion Conwy

Clwb Gwawr Cywion Conwy

Yn mis Mawrth 2011 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Llandudno. Roedd yn noson lwyddiannus gyda tua 25 o ferched wedi mynychu. Penerfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Cywion Conwy”.

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Zumba!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

 

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Cywion Conwy

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Cywion Conwy, Aberconwy yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson reiki a myfyrdod yn Ysgol Tudno, Llandudno ar 16/2/17

Dawns a Chawl Gwyl Dewi 2015

Trefnwyd Cywion Conwy noson agored ar 12fed o Fawrth 2015 i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Cynhaliwyd y noson yn Ysgol Tudno, Trinity Avenue, Llandudno. Roedd yn noson addas i ddysgwyr  …Darllen mwy  »

Blasu Gwin

Ar 12fed o Chwefror cafodd aelodau Cywion Conwy noson wych yn blasu gwin a chaws. Daeth siop Vinomondo, Conwy (gwefan YMA) a 6 gwahanol enghraifft o win ac roedd hefyd dewis  …Darllen mwy  »

Cangen a Chlwb yn dod at ei gilydd

Cangen Cyffordd Llandudno a Chlwb Gwawr Cywion Conwy Dechreuwyd tymor newydd Cywion Conwy ar nos Wener 19eg o Fedi efo noson yng nghwmni cangen MyW Cyffordd Llandudno. Daeth y criw  …Darllen mwy  »

Bwyd Allan & Trefnu Rhaglen

Ar 20/6/14 aeth yr aelodau am bryd o fwyd yn Y Lilly, West Shore, Llandudno (gwefan YMA). Roedd yn braf i gael bwyd gyda’i gilydd a sgwrsio am eu syniadau  …Darllen mwy  »

Bowlio 10 Y Gogledd 2014

Roedd Parc Glasfryn, Pwllheli yn brysur iawn ar 13/6/14 gyda thimau Bowlio 10 o 16 cangen MyW a Chlwb Gwawr yno’n cystadlu. Dyma Gywion Conwy gyda’r darian ar ôl dod  …Darllen mwy  »

Bowlio 10 MYW Aberconwy 2014

Daeth 9 tîm i gystadlu yng ngornest Bowlio 10 Merched y Wawr Rhanbarth Aberconwy ar 7/5/14. Dyma ganlyniadau’r noson: 1. Clwb Gwawr Cywion Conwy (625) 2. Cangen MyW Penmachno (586)  …Darllen mwy  »

Noson Bowlio 10

Ar Nos Iau 10 Ebrill cafwyd y Cywion noson hwyliog yn Bowlio 10. Clyweliad i greu tîm i fowlio yng ngornest Merched y Wawr ar 7/5 oedd y noson hon  …Darllen mwy  »

Gwyl Dewi 2014

Daeth yr aelodau i gyd at ei gilydd i ddathlu Dydd Gwyl Dewi ar y 6ed o Fawrth 2014 yng Nghapel Seilo, Llandudno. Dechreuodd y noson am 7:00 gyda dawnsio  …Darllen mwy  »

Dod i nabod Sylvia Kingman – Y WAWR GWANWYN 2014

Dod i nabod Sylvia Kingman. Erthygl o gylchgrawn Y Wawr, Gwanwyn 2014, rhifyn 182. ‘Rwyf wrth fy modd yng Nghlwb Gwawr Llandudno . . .’ Dyna ddywed Sylvia Kingman sy’n  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.