Clwb Gwawr Cywion Conwy
Croeso i Clwb Gwawr Cywion Conwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Llandudno

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Cywion Conwy

Clwb Gwawr Cywion Conwy

Yn mis Mawrth 2011 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Llandudno. Roedd yn noson lwyddiannus gyda tua 25 o ferched wedi mynychu. Penerfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Cywion Conwy”.

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Zumba!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

 

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dod i nabod Sylvia Kingman – Y WAWR GWANWYN 2014

SylviaKingman

SylviaKingman

Dod i nabod Sylvia Kingman. Erthygl o gylchgrawn Y Wawr, Gwanwyn 2014, rhifyn 182.

‘Rwyf wrth fy modd yng Nghlwb Gwawr Llandudno . . .’ Dyna ddywed Sylvia Kingman sy’n byw gweithio yn y dref. ‘Un o Ddyffryn Conwy ydw i’n wreiddiol. Sylvia Williams oeddwn i. Cefais fy ngeni yn Nhrefriw, ond symudodd y teulu wedyn i Lanrwst. Ac yno, yn Ysgol Gynradd Bro Gwydir yn Heol Watling ac Ysgol Dyffryn Conwy y cefais i fy addysg.’
Wedi iddi adael yr ysgol yn un ar bymtheg oed aeth Sylvia i weithio i siop Boots yn Llandudno. Erbyn hyn roedd ei theulu wedi symud i fyw i Gyffordd Llandudno. ‘Yna, cefais gynnig gwaith
yng Nghaer, a symudais yno i fyw am ddwy flynedd. Ond, yn ôl i Landudno y deuthum. Priodi, a chael mab yn 1991.
Rwyf newydd ddathlu tair blynedd ar hugain o fywyd priodasol hapus iawn.’
A beth yw ei gwaith erbyn hyn? ‘Ers 2000 rwyf wedi gweithio mewn ysgol yn Llandudno, ac ar hyn o bryd rwyf yn gweithio fel cynorthwywr addysg mewn Uned Addysg Arbennig.’
Sefydlwyd Clwb Gwawr Llandudno yn 2011, ac mae Sylvia yn aelod o’r cychwyn cyntaf. ‘Eleni fi yw trefnydd y clwb, gyda thîm da o swyddogion ac aelodau ymroddedig iawn. Mae’n amlwg bod yr aelodau yn mwynhau eu hunain cymaint â minnau! Rhaid i mi ddweud fy mod wrth fy modd gyda’r gweithgareddau amrywiol.’

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Cadeirydd & Cohebydd y Wasg:
  Llinos Garstang
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Rhian Kelbrick
  Officer Photo
  Cysylltydd:
  Sylvia Kingman
  01492 580042 / 07790 506211
  Officer Photo
  Is-gysylltydd:
  Anna Algieri
  07725 637993

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Maureen Hughes
  Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
  01492 640 703
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, SirConwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 520 412
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  07801 099786

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.