Clwb Gwawr Cywion Conwy
Croeso i Glwb Gwawr Cywion Conwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Llandudno

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Cywion Conwy

Clwb Gwawr Cywion Conwy

Ym mis Mawrth 2011 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Llandudno. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 25 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Cywion Conwy”.

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Zumba!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dod i nabod Sylvia Kingman – Y WAWR 182 GWANWYN 2014

SylviaKingman

SylviaKingman

Dod i nabod Sylvia Kingman. Erthygl o gylchgrawn Y Wawr, Gwanwyn 2014, rhifyn 182.

‘Rwyf wrth fy modd yng Nghlwb Gwawr Llandudno . . .’ Dyna ddywed Sylvia Kingman sy’n byw gweithio yn y dref. ‘Un o Ddyffryn Conwy ydw i’n wreiddiol. Sylvia Williams oeddwn i. Cefais fy ngeni yn Nhrefriw, ond symudodd y teulu wedyn i Lanrwst. Ac yno, yn Ysgol Gynradd Bro Gwydir yn Heol Watling ac Ysgol Dyffryn Conwy y cefais i fy addysg.’
Wedi iddi adael yr ysgol yn un ar bymtheg oed aeth Sylvia i weithio i siop Boots yn Llandudno. Erbyn hyn roedd ei theulu wedi symud i fyw i Gyffordd Llandudno. ‘Yna, cefais gynnig gwaith yng Nghaer, a symudais yno i fyw am ddwy flynedd. Ond, yn ôl i Landudno y deuthum. Priodi, a chael mab yn 1991.
Rwyf newydd ddathlu tair blynedd ar hugain o fywyd priodasol hapus iawn.’
A beth yw ei gwaith erbyn hyn? ‘Ers 2000 rwyf wedi gweithio mewn ysgol yn Llandudno, ac ar hyn o bryd rwyf yn gweithio fel cynorthwywr addysg mewn Uned Addysg Arbennig.’
Sefydlwyd Clwb Gwawr Llandudno yn 2011, ac mae Sylvia yn aelod o’r cychwyn cyntaf. ‘Eleni fi yw trefnydd y clwb, gyda thîm da o swyddogion ac aelodau ymroddedig iawn. Mae’n amlwg bod yr aelodau yn mwynhau eu hunain cymaint â minnau! Rhaid i mi ddweud fy mod wrth fy modd gyda’r gweithgareddau amrywiol.’

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mehefin

   • Rhagfyr

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Sylvia Kingman
  6 St Anne's Gardens, Llandudno, Sir Conwy, LL30 1SD
  01492 592 931

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.