Clwb Gwawr Cywion Conwy
Croeso i Glwb Gwawr Cywion Conwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Llandudno

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Cywion Conwy

Clwb Gwawr Cywion Conwy

Ym mis Mawrth 2011 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Llandudno. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 25 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Cywion Conwy”.

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Zumba!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen a Chlwb yn dod at ei gilydd

19/9/14 Cangen a Chlwb yn dod at ei gilydd

19/9/14 Cangen a Chlwb yn dod at ei gilydd

Cangen Cyffordd Llandudno a Chlwb Gwawr Cywion Conwy.

Dechreuwyd tymor newydd Cywion Conwy ar nos Wener 19eg o Fedi efo noson yng nghwmni cangen MyW Cyffordd Llandudno. Daeth y criw at ei gilydd yng Nghapel Coffa, Cyffordd Llandudno i fwynhau cyflwyniad gan Anna am ei hanes a’i rhesymau dros sefydlu’r clwb gwawr yn ôl yn 2011. Daeth Sylvia Kingman a Llinos Garstang (swyddogion y clwb) a swyddog hyrwyddo Clybiau Gwawr y Gogledd i’w chefnogi hefyd.

Siom gafodd Anna o glywed cyn lleied o’r Gymraeg wrth siopa yn Llandudno wedi symud yno o Ben Llyn. Gyda’i phen-blwydd yn 40, cafodd ysbrydoliaeth! Aeth ati i holi sut i sefydlu Clwb Gwawr fel ffordd o gymdeithasu efo siaradwyr Cymraeg yr ardal.

Roedd yna cyflwyniad byr am Glybiau Gwawr y Gogledd, a chwis ysgafn dros baned a sgwrs. Cafwyd cyfle i holi am ddigwyddiadau’r clybiau i gyd, a chael syniadau am nosweithiau i’w cynnal yn y dyfodol.

Diolch o galon i Carol Edwards am drefnu’r noson a’r croeso cynnes. Carol oedd enillydd y cwis hefyd, ond rhannodd y ‘Milk Tray’ efo pawb – chwarae teg! Gwych oedd gweld cangen a chlwb yn dod at ei gilydd ac yn estyn llaw i gydweithio yn y dyfodol. Pob lwc iddynt.

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mehefin

   • Rhagfyr

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Sylvia Kingman
  6 St Anne's Gardens, Llandudno, Sir Conwy, LL30 1SD
  01492 592 931

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.