Clwb Gwawr Dyffryn Tanat
Croeso i Glwb Gwawr Dyffryn Tanat. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Penybontfawr / Llanrhaeadr-ym-Mochnant

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

WP_20170420_001

Mae Clwb Gwawr Dyffryn Tanat wedi bodoli dros 10 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth. Maent wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o harddwch i gomedi Tudur Owen!

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Maent yn cyfarfod yn ardal Pen-y-bont-fawr / Llanrhaeadr-ym-mochnant pob mis.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Gerdded 2018

Am ardal hyfryd! Roedd taith gerdded Clwb Gwawr Dyffryn Tanat 2018 yn ardal Llanrhaeadr ym Mochnant, gyda bwyd yn y Plough Inn i ddilyn. Mae pawb yn edrych ymlaen at  …Darllen mwy  »

Cinio Nadolig 2017

I ddathlu’r Nadolig ar Ragfyr 12, 2017, aeth CG Dyffryn Tanat am swper i’r Dyffryn, Foel. “Beth am estyn gwahoddiad i’n partneriaid?” meddai un o’r merched – syniad da! Ond  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded 2017

Roedd 20/7/17 yn noson braf iawn i fynd am dro rhwng Cwm Cownwy a Llanwddyn, ac ymlaen i Westy Llyn Efyrnwy am bryd o fwyd. Mae’r clwb wedi cael blwyddyn  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl

Ar 20 Ebrill 2017 cafodd aelodau CG Dyffryn Tanat gwis hwyl yn y Wynnstay, Llanrhaeadr ym Mochnant. Roedd lluniaeth ysgafn wedyn hefyd.

Rhaglen 2015-16

Ar 16 Gorffennaf 2015 aeth aelodau CG Dyffryn Tanat ar daith gerdded yn ardal Llansanffraid-ym-Mechain, ac i’r Lion Inn am bryd o fwyd a chyfarfod blynyddol. Daeth pawb a syniadau  …Darllen mwy  »

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Dyffryn Tanat

Dewch i ‘nabod Delyth Davies o Glwb Gwawr Dyffryn Tanat! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 187, Haf 2015. Cliciwch YMA i’w ddarllen.    

Taith Gerdded 2013

Ar 11 Gorffennaf 2013 aeth aelodau CG Dyffryn Tanat ar daith gerdded yn ardal Llanrhaeadr ym Mochnant, ac i’r Gegin Fach am bryd o fwyd a chyfarfod blynyddol. Daeth pawb  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded

Dyma aelodau CG Dyffryn Tanat ar daith gerdded ym mis Ebrill 2010.
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Gorffennaf

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2010

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Rhagfyr 19eg - Cinio Nadolig (lleoliad yw gadarnhau)
  Ionawr 16eg - Brethyn Cartref
  Chwefror 20fed - Cwis (lleoliad yw gadarnhau)
  Mawrth - Dim Cyfarfod
  Ebrill 16eg - Noson yng ngofal Gwerfyl
  Mai 21ain - Beadazzled www.beadazzled-oswestry.co.uk
  Mehefin 18fed - Canal Froncysyllte
  Gorffennaf 16eg - Taith Gerdded

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Delyth Davies
  Eirianda, Penybont Fawr, Ger Croesoswallt, Sir Amwythig, SY10 0NU
  01691 860 289

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nelian Richards
  Ger-y-Parc, Dolerw Park Drive, Y Drenewydd, Powys, SY16 2BA
  01686 627 410
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Delma Thomas
  Preseli, Stryd y Capel, Caersws, Y Drenewydd, Powys, SY17 5ED
  01686 688 538
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys, SY21 0NZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.