Clwb Gwawr Fama
Croeso i Glwb Gwawr Fama. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Yr Wyddgrug

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dechrau CG Fama 2009

Dechrau CG Fama 2009

“Gwawrio” yn Sir y Fflint 2009

Ar y 4ydd o Fedi 2009 mi ddaeth criw o 20 o ferched ifanc at ei gilydd i sefydlu Clwb Gwawr cyntaf Sir y Fflint. Ar ôl taith gerdded egniol mwynhaodd y criw pryd o fwyd blasus yn Nhafarn yr Enfys, Gwernymynydd. Cytunwyd ar yr enw “Clwb Gwawr Fama”.

Dros y blynyddoedd, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Gardiau Tarot!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Fama

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Fama, Yr Wyddgrug yn derbyn eu bagiau yn ystod gig Huw Chiswell yn y Saith Seren, Wrecsam ar 17/2/17. Cafodd Huw ei ethol fel aelod  …Darllen mwy  »

Noson Goctêls

Cafwyd noson fendigedig i agor calendr Clwb Gwawr Fama ar gyfer y flwyddyn gyda Noson Goctêls yng nghartref Catrin a Nigel Gilkes ar 9/10/15. Diolchwn o waelod calon i Catrin  …Darllen mwy  »

CG Fama – Rhaglen gyffrous ar gyfer 2014 – 15

Ar 5/9/14 aeth yr aelodau ar daith gerdded o gwmpas Yr Wyddgrug ac am dapas ym mar gwin Y Delyn i drefnu rhaglen ar gyfer y flwyddyn newydd. Mae llawer  …Darllen mwy  »

Noson Grefft

Estynnwyd gwahoddiad gan Glwb Gwawr Fama i aelodau Sêr Maelor ymuno am noson baentio crochenwaith yn siop Spavens, Yr Wyddgrug ar 13/6/14. Cafwyd siocled poeth a chrempog a chyfle i  …Darllen mwy  »

Disgo yn y Saith Seren

Ar 29/11/13 aeth aelodau clybiau gwawr y gogledd yn ôl i’r wythdegau gyda disgo yn y Saith Seren, Wrecsam. Daeth Mic ar y Meic a’i karaoke Cymraeg a threfnwyd bws  …Darllen mwy  »

Cerdded yr Arfordir

Ymgyrch genedlaethol Llywydd Merched y Wawr ydy cael aelodau canghennau a chlybiau gwawr i gerdded llwybr yr arfordir yn ystod y ddwy flynedd 2012-14. Felly, ar 29/6/13 aeth aelodau clybiau  …Darllen mwy  »

Tapas yn El Tomate

Ar 21/6/13, aeth aelodau Clwb Gwawr Fama am bryd o fwyd yn El Tomate, sef bwyty tapas newydd ar stryd fawr Yr Wyddgrug. Roedd pawb wedi mwynhau’r noson tu hwnt.

Helfa Drysor

Ar 14/6/13 daeth Clybiau Gwawr Sêr Maelor a Fama ynghyd am Helfa Drysor yn Wrecsam. Roedd yn gyfle i’r merched fynd am dro a darganfod llwybrau a lleoliadau newydd yn  …Darllen mwy  »

Iaith ar Daith 2013 – Sba Afon

Fel rhan o ymgyrch Iaith ar Daith estynnwyd gwahoddiad gan Glwb Gwawr Fama i ferched y gogledd-ddwyrain i gyd ymuno am noson i ymlacio yn Sba Afon. Cafodd y noson  …Darllen mwy  »

Gŵyl Dewi 2013

Roedd parti ar strydoedd Yr Wyddgrug i ddathlu Gŵyl Dewi yn 2013. Cafodd stondin Merched y Wawr a Chlybiau Gwawr ei noddi gan Village Bakery, gyda 500 cacen gri am  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.