Clwb Gwawr Fama
Croeso i Clwb Gwawr Fama. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Yr Wyddgrug

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dechrau CG Fama 2009

Dechrau CG Fama 2009

“Gwawrio” yn Sir y Fflint 2009

Ar y 4ydd o Fedi 2009 mi ddaeth criw o 20 o ferched ifanc at ei gilydd i sefydlu Clwb Gwawr cynta Sir y Fflint.  Ar ôl taith gerdded egniol mwynhaodd y criw pryd o fwyd blasus yn Nhafarn yr Enfys, Gwernymynydd.  Cytunwyd ar yr enw “Clwb Gwawr Fama”.

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Cardiau Tarot!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

 

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Fama

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Fama, Yr Wyddgrug yn derbyn eu bagiau yn ystod gig Huw Chiswell yn y Saith Seren, Wrecsam ar 17/2/17.  Cafodd Huw ei ethol fel aelod anrhydeddus  …Darllen mwy  »

Noson Goctêls

Cafwyd noson fendigedig i agor calendr Clwb Gwawr Fama ar gyfer y flwyddyn gyda Noson Goctêls yng nghartref Catrin a Nigel Gilkes ar 9/10/15. Diolchwn o waelod calon i Catrin  …Darllen mwy  »

CG Fama – Rhaglen cyffroes ar gyfer 2014 – 15

Ar 5/9/14 aeth yr aelodau ar daith gerdded o gwmpas Yr Wyddgrug ac am dapas ym mar gwin Y Delyn i drefnu rhaglen ar gyfer y flwyddyn newydd. Mae llawer  …Darllen mwy  »

Helfa Drysor

Ar 14/6/13 daeth Clybiau Gwawr Ser Maelor a Fama ynghyd am Helfa Drysor yn Wrecsam. Roedd yn gyfle i’r merched fynd am dro a ddarganfod llwybrau a lleoliadau newydd yn  …Darllen mwy  »

Gwyl Dewi 2013

Roedd parti ar strydoedd Yr Wyddgrug i ddathlu Gwyl Dewi yn 2013. Cafodd stondin Merched y Wawr a Chlybiau Gwawr ei noddi gan Village Bakery, gyda 500 cacen cri am  …Darllen mwy  »

Noson Bingo Clybiau Gwawr Fama a Ser Maelor

Ar Chewfror 9fed 2013 daeth Clybiau Gwawr Fama a Ser Maelor at ei gilydd i fwynhau noson yn Mecca Bingo, Wrecsam. “Llygaid lawr”, “dwy ddynes dew”, “dwy chwaden fach”…. dyma  …Darllen mwy  »

Siocled Aballu 2012

Dechreuwyd ein tymor newydd ar nos 21/9/12 efo gweithdy nefolaidd i ferched, sef dysgu sut i wneud siocled!  Daeth yr aelodau i fwynhau cyflwyniad gan Jo o Gwmni “Aballu” yn Rosset.   …Darllen mwy  »

Iaith ar Daith 2012 – Sglefrio

Ar 3/5/2012 fel rhan o “Iaith ar Daith” Fflint a Wrecsam, cafodd clybiau a changhennau y Gogledd-ddwyrain gwahoddiad i fwynhau sesiwn sglefrio ia yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Roedd digon  …Darllen mwy  »

Taith i Sba Afon 2012

Cafodd aelodau Clwb Gwawr Fama noson i ymlacio a chymdeithasu yn Sba Afon ar 27/4/12. Mae’r sba yn adran newydd o Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, gyda nifer o driniaethau gwahanol  …Darllen mwy  »

Noson blasu Pilates

Dyma’r aelodau wrthi’n mwynhau sesiwn blasu Pilates gyda Dai Davies yn ôl yn 2012. Mae merched Yr Wyddgrug yn lwcus iawn i gael galw ar arbenigwr mewn Pilates a Thechneg  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mehefin

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Bagiau Dathlu’r Aur – CG Fama

  Fama Bagiau 20170217

  Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Fama, Yr Wyddgrug yn derbyn eu bagiau yn ystod gig Huw Chiswell yn y Saith Seren, Wrecsam ar 17/2/17.  Cafodd Huw ei ethol fel aelod anrhydeddus o’r clwb ar y noson, a’r fraint o fod yr unig berchennog gwrwaidd o fag “Dathlu’r Aur” Merched y Wawr!

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.