Clwb Gwawr Fama
Croeso i Clwb Gwawr Fama. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Yr Wyddgrug

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dechrau CG Fama 2009

Dechrau CG Fama 2009

“Gwawrio” yn Sir y Fflint 2009

Ar y 4ydd o Fedi 2009 mi ddaeth criw o 20 o ferched ifanc at ei gilydd i sefydlu Clwb Gwawr cynta Sir y Fflint.  Ar ôl taith gerdded egniol mwynhaodd y criw pryd o fwyd blasus yn Nhafarn yr Enfys, Gwernymynydd.  Cytunwyd ar yr enw “Clwb Gwawr Fama”.

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Cardiau Tarot!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

 

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Goctêls

Aelodau CG Fama

Aelodau CG Fama

Cafwyd noson fendigedig i agor calendr Clwb Gwawr Fama ar gyfer y flwyddyn gyda Noson Goctêls yng nghartref Catrin a Nigel Gilkes ar 9/10/15. Diolchwn o waelod calon i Catrin a’r teulu am eu croeso cynnes ar y noson, ac i’r criw o gyn-ddisgyblion 6ed dosbarth Ysgol Maes Garmon a fu’n gweini’r diodydd trwy’r nos. Roedd gwahoddiad agored i wŷr a phartneriaid i’r noson agoriadol hwn, a chafwyd noson benigamp. Cafodd pawb flas ar sawl coctêl gwahanol, o bob lliw a llun.

Llwyddwyd i godi £310 tuag at Gronfa Apêl Yr Wyddgrug a’r Cylch ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2016. Diolch i bawb am eu cyfraniadau ar y noson.

Criw Gweini

Criw Gweini

 

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mehefin

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Dyddiad: 22/02/2019

  CINIO GWYL DEWI

  Mwy o wybodaeth

  22 Chwefror

  Bydd CG Fama yn mwynhau cinio yn Levant, Wrecsam

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.