Clwb Gwawr Fama
Croeso i Glwb Gwawr Fama. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Yr Wyddgrug

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dechrau CG Fama 2009

Dechrau CG Fama 2009

“Gwawrio” yn Sir y Fflint 2009

Ar y 4ydd o Fedi 2009 mi ddaeth criw o 20 o ferched ifanc at ei gilydd i sefydlu Clwb Gwawr cyntaf Sir y Fflint. Ar ôl taith gerdded egniol mwynhaodd y criw pryd o fwyd blasus yn Nhafarn yr Enfys, Gwernymynydd. Cytunwyd ar yr enw “Clwb Gwawr Fama”.

Dros y blynyddoedd, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Gardiau Tarot!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Siocled Aballu 2012

Dechreuwyd ein tymor newydd ar nos 21/9/12 efo gweithdy nefolaidd i ferched, sef dysgu sut i wneud siocled!  Daeth yr aelodau i fwynhau cyflwyniad gan Jo o Gwmni “Aballu” yn Rosset.  Cafwyd nawdd gan Fenter Iaith Fflint trwy eu cynllun Cymraeg Efo’n Gilydd i ariannu’r noson. Cynllun yw hwn i annog mwy o ddysgwyr i ymuno gyda chymdeithasau a chlybiau prif ffrwd Cymraeg, a’u cynorthwyo i groesi’r bont honno at ruglder.

Mi wnaeth Jo o “Aballu” yn arbennig o dda i gyflwyno’r noson i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg, a hithau wedi astudio Cymraeg ail-iaith blynyddoedd ynghynt yn yr ysgol.  Da iawn hi.

Wrth reswm, roedd rhes hir o wirfoddolwyr yn hapus iawn i brofi’r siocled bendigedig ac i greu “truffle” eu hunain.  Roedd yna fariau o siocled efo halen a phupur, tsili ac oren, pop corn a “popping candy”.  Cawsom weld pizza siocled efo Maltesers, Jelly Beans a Smarties i blant, ond y pethau gorau oedd yr “Oen Mintys”, “Mochyn Saws Afal” a “Hwyaden A L’Orange” sef anifeiliaid siocled mewn bocs clir efo blas y saws rydym fel rheol yn rhoi efo’r cig.  Mi fydd sawl plentyn yn deffro bore ‘Dolig efo siocled eithaf gwahanol i’r hen “selection box” yn ei hosan eleni!

Gwych hefyd oedd cael y cyfle i holi gwraig fusnes ifanc lleol am ei hysgogiad i ddechrau’r cwmni. Gan fod arian yn brin, dechreuodd Jo greu anrhegion Nadolig ei hun i’w chyfeillion a’i theulu gan arbrofi yn ei chegin gyda siocled o bob math, a bellach mae ei chwmni yn ffynnu.  I ddarllen mwy am Aballu, neu i archebu siocled ar-lein, ewch i www.aballu.co.uk , neu ffoniwch 01978 854837.  Gallwch hefyd alw i mewn i’r siop: The Cocoa Rooms, Station Road, Rossett, LL12 0HE.

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Rhagfyr - Swper Nadolig yn Parivaar (dyddiad yw gadarnhau)
  Ionawr 16 - Bingo yn Wrecsam (gwahoddiad i Ser Maelor)
  Chwefror 20 - Bowlio Deg yn y Fflint
  Mawrth 1 - Dathlu Dydd Gŵyl Dewi (mwy o fanylion i ddilyn)
  Ebrill 16 - Noson Bwyd a Diwylliant Ffraneg/Breton (Pawb i ddod a rhywbeth gyda nhw)
  Mai 21 - Taith Gerdded hefo Cangen MyW Y Wyddgryg
  Mehefin 12 - Helfa Drysor a Bwyd

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Gardner
  Arosfa, Ffordd Llanfynydd, Treuddyn, CH7 4LQ
  01352 770 824

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Anwen Edwards
  1 Cae Hir, Yr Wyddgrug, CH7 1TZ
  01352 758 216
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Carys Morgan
  Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun, LL15 1JA
  01824 702 327
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Bryan Williams
  Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4NA
  01824 790 566
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.