Clwb Gwawr Fama
Croeso i Glwb Gwawr Fama. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Yr Wyddgrug

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dechrau CG Fama 2009

Dechrau CG Fama 2009

“Gwawrio” yn Sir y Fflint 2009

Ar y 4ydd o Fedi 2009 mi ddaeth criw o 20 o ferched ifanc at ei gilydd i sefydlu Clwb Gwawr cyntaf Sir y Fflint. Ar ôl taith gerdded egniol mwynhaodd y criw pryd o fwyd blasus yn Nhafarn yr Enfys, Gwernymynydd. Cytunwyd ar yr enw “Clwb Gwawr Fama”.

Dros y blynyddoedd, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Gardiau Tarot!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Siopa Nadolig Mati a Meg 4/11/16

WP_20161104_007

I siop Mati a Meg yn Yr Wyddgrug aeth aelodau Clwb Gwawr Fama fel digwyddiad mis Tachwedd, a chafwyd noson hyfryd iawn yno. Gwydryn o brosecco a mins pei i ddechrau, yna bach o hanes y cwmni gan Anwen, y perchennog.

WP_20161104_006

Penderfynodd Anwen agor busnes ei hun ar ôl blynyddoedd o ymddiddori mewn dylunio mewnol, ac ar ôl dyheu am waith mwy creadigol. Roedd wedi astudio dylunio mewnol yn anffurfiol ers blynyddoedd bellach, ac wedi cwblhau gwahanol gyrsiau effeithiau paent. Mae gan Anwen a’i gŵr, Neil, pedwar plentyn, Elis, Megan, Riwben a Martha. Mae’r busnes wedi ei enwi ar ôl y merched, sef Martha (Mati) a Megan (Meg). Megan hefyd gynlluniodd logo’r busnes.

Maent yn gwerthu amrywiaeth eang o nwyddau i’r cartref gan amrywiaeth o gynhyrchwyr Cymraeg yn ogystal ag eraill ymhellach i ffwrdd. Maent hefyd yn gwerthu Paent Sialc Annie Sloan ac yn cynnig Gweithdai Paent Sialc Annie Sloan yn Yr Wyddgrug.

WP_20161104_005

Cafodd merched Clwb Gwawr Fama noson hyfryd yn y siop, a bydd nifer o’u teulu a ffrindiau gydag anrhegion gwych i’w hagor bore ‘Dolig.

Diolch i Anwen am y croeso.

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.