Clwb Gwawr Genod Llan
Croeso i Clwb Gwawr Genod Llan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y nos Iau cyntaf o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Llandrwog

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Genod Llan

Clwb Gwawr Genod Llan

Yn mis Gorffennaf 2015 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Llandwrog. Roedd yn noson lwyddiannus gyda tua 12 o ferched wedi mynychu. Penerfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Genod Llan”.

Mae’r merched wedi trefnu rhaglen anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Yoga!

Maent i gyd yn edrych ymlaen at gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Rhaglen 2015-16

Dyma rhaglen Clwb Gwawr Genod Llan 2015 – 16.  Cysylltwch a’r swyddogion am gopi caled, a chofiwch ymuno â’r grwp Facebook am fanylion hefyd.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Cysylltydd:
  Angharad Gwyn
  clwbgwawrllandwrog@gmail.com
  07812 166445
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Nia Thomas
  clwbgwawrllandwrog@gmail.com

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nia Gruffydd
  6 Ty’n Llan, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UB
  01286 831 691
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Brenda Jones
  Delfryn, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 7YL
  01286 830 113
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 520 412
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  07801 099786

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.