Clwb Gwawr Genod Llan
Croeso i Clwb Gwawr Genod Llan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y nos Iau cyntaf o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Llandrwog

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Genod Llan

Clwb Gwawr Genod Llan

Yn mis Gorffennaf 2015 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Llandwrog. Roedd yn noson lwyddiannus gyda tua 12 o ferched wedi mynychu. Penerfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Genod Llan”.

Mae’r merched wedi trefnu rhaglenni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Yoga!

Maent i gyd yn elwa o gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyri a Chwis

Dyma aelodau Clwb Gwawr Genod Llan yn mwynhau cwis hwyl yng ngwesty Bryn Eisteddfod, Clynnog Fawr ar 17/11/17.  Roedd dipyn o drafod a chwerthin yn ystod y noson, ac roedd  …Darllen mwy  »

Yoga ym mis Ionawr 2017

Beth ydy’r ffordd gorau i ddechrau’r flwyddyn newydd? Trwy gadw’n heini meddai Clwb Gwawr Genod Llan!  Dyma nhw’n mwynhau sesiwn Yoga yng Nghanolfan Llanwnda ar 12/1/17. Sgwrs i ddechrau’r noson.  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2015-16

Dyma rhaglen Clwb Gwawr Genod Llan 2015 – 16.  Cysylltwch a’r swyddogion am gopi caled, a chofiwch ymuno â’r grwp Facebook am fanylion hefyd.
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Dyddiad: 01/01/2019 - 31/01/2019

  NOSON FFITRWYDD

  Mwy o wybodaeth

  Ionawr

  Bydd CG Genod Llan yn mwynhau gweithdy dawns

  Dyddiad: 01/02/2019 - 28/02/2019

  BLASU JIN

  Mwy o wybodaeth

  Chwefror

  Bydd CG Genod Llan yn mwynhau ymweliad a thaith o amgylch distyllfa Aber Falls

  Dyddiad: 01/03/2019 - 31/03/2019

  NOSON CREFFT

  Mwy o wybodaeth

  Mawrth

  Bydd CG Genod Llan yn mwynhau noson printio gydaElin Vaughan Crowley

  Dyddiad: 01/04/2019 - 30/04/2019

  GWAITH CYMUNEDOL

  Mwy o wybodaeth

  Ebrill

  Bydd CG Genod Llanyn mwynhau casglu sbwriel a thacluso’r ardal

  Dyddiad: 01/05/2019 - 31/05/2019

  AWYR AGORED

  Mwy o wybodaeth

  Mai

  Bydd CG Genod Llan yn mwynhau sesiwn gweithgareddau dwr

  Dyddiad: 01/06/2019 - 30/06/2019

  NOSON GOMEDI

  Mwy o wybodaeth

  Mehefin

  Bydd CG Genod Llan yn mwynhau noson clwb comedi Galeri neu Pontio

  Dyddiad: 01/07/2019 - 31/07/2019

  DATHLIAD HAF

  Mwy o wybodaeth

  Gorffennaf

  Bydd CG Genod Llan yn mwynhau taith ar y Fenai ar fwrdd Queen of the Sea

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.