Clwb Gwawr Genod Pesda
Croeso i Clwb Gwawr Genod Pesda. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Bethesda

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Genod Pesda - Noson Sefydlu

Clwb Gwawr Genod Pesda – Noson Sefydlu

Ar nos Iau 10fed o Hydref 2013 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Clwb Rygbi, Bethesda i glywed mwy am Glybiau Gwawr.  Ar ôl sgwrs efo Bronwen Wright (Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd), roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Genod Pesda”.

Ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Gemwaith!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Gerdded

Ar 16/6/16 aeth CG Genod Pesda ar daith gerdded ac am bryd o fwyd.  Roeddy daith tua 4 milltir o hyd, yn cychwyn yn Cilfodan, Bethesda, i fyny i ben Moel  …Darllen mwy  »

Taith i Rasus Caer

I gychwyn y flwyddyn mewn steil, aeth griw o Genod Pesda ar y trên i Gaer i fwynhau ddiwrnod yn y rasus.

Gemwaith Cwmni Tlws

Dechreuwyd y gwanwyn ar nos Iau 13eg o Fawrth 2014 efo gweithdy nefolaidd i ferched, sef dysgu sut i wneud gemwaith!  Daeth criw o 21 i Glwb Rygbi Bethesda i  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Angharad Llwyd Beech
  07977 567592
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cari Griffiths
  07811 804552
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Nia Williams
  07787 700872

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nia Gruffydd
  6 Ty’n Llan, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UB
  01286 831 691
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Brenda Jones
  Delfryn, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 7YL
  01286 830 113
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 520 412
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  07801 099786

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.