Clwb Gwawr Genod Pesda
Croeso i Clwb Gwawr Genod Pesda. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Bethesda

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Genod Pesda - Noson Sefydlu

Clwb Gwawr Genod Pesda – Noson Sefydlu

Ar nos Iau 10fed o Hydref 2013 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Clwb Rygbi, Bethesda i glywed mwy am Glybiau Gwawr.  Ar ôl sgwrs efo Bronwen Wright (Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd), roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Genod Pesda”.

Ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Gemwaith!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Gerdded

Ar 16/6/16 aeth CG Genod Pesda ar daith gerdded ac am bryd o fwyd.  Roeddy daith tua 4 milltir o hyd, yn cychwyn yn Cilfodan, Bethesda, i fyny i ben Moel  …Darllen mwy  »

Taith i Rasus Caer

I gychwyn y flwyddyn mewn steil, aeth griw o Genod Pesda ar y trên i Gaer i fwynhau ddiwrnod yn y rasus.

Gemwaith Cwmni Tlws

Dechreuwyd y gwanwyn ar nos Iau 13eg o Fawrth 2014 efo gweithdy nefolaidd i ferched, sef dysgu sut i wneud gemwaith!  Daeth criw o 21 i Glwb Rygbi Bethesda i  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.