Clwb Gwawr Genod Y Glannau
Croeso i Clwb Gwawr Genod Y Glannau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y nos Fercher cyntaf bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Dwyfor

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Genod y Glannau Blasu Gwin

Genod y Glannau Blasu Gwin

Ar nos Fercher 1af o Hydref 2014 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Lion Hotel, Cricieth i glywed mwy am Glybiau Gwawr.  Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Genod y Glannau”.

Ers hynny mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglen anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Bowlio 10!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Crefftau Calon Lan

Ar 20/9/17 daeth cwmni Calon Lan ac eitemau o grefftwaith hyfryd at Glwb Gwawr Genod y Glannau. Roedd cyfle i glywed am hanes y busnes ac i brynu neu archebu  …Darllen mwy  »

Dathliad Aur Rhanbarth Dwyfor 2017

Fel rhan o gyngerdd Dathlu Aur Rhanbarth Dwyfor ar 16/9/17, penderfynniwyd Clwb Gwawr Genod y Glannau creu eitem gyda phlant yr aelodau. Dyma nhw yn ymarfer “Dwi’n Gymro, Dwi’n Gymraes”.  …Darllen mwy  »

Gwyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor 2017

Ar ddydd Sadwrn 22 o Ebrill cynhaliwyd Gwyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor. Cafwyd amrywiaeth o gystadlaethau – llenyddiaeth, coginio, gosod blodau, peintio, ffotograffiaeth a.y.y.b. Llongyfarchiadau i aelodau Clwb Gwawr Genod Y  …Darllen mwy  »

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Genod y Glannau

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Genod y Glannau, ardal Dwyfor yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson gwis yn y Bryn Hir, Criccieth ar 10/2/17

Gweithdy Colur gyda Blwch Tlws

Dyma aelodau Clwb Gwawr Genod Y Glannau yng Nghaffi 46, Criccieth ar 9/11/16. Roeddent yn mwynhau gweithdy colur gan siop Blwch Tlws i baratoi at y Nadolig.

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Genod Y Glannau

Dewch i ‘nabod Leila Salisbury o Glwb Gwawr Genod Y Glannau! Erthygl o Y Wawr rhifyn 192, Hydref 2016. Cliciwch YMA i’w ddarllen.

CG Genod y Glannau – Rhaglen cyffrous ar gyfer 2015 – 16

Ar 1/7/15 aeth yr aelodau am ddiod a sgwrs yn y Bryn Hir, Cricieth i drefnu rhaglen ar gyfer ail dymor Clwb Gwawr Genod y Glannau. Mae llawer o ddigwyddiadau cyffrous  …Darllen mwy  »

Parti Gwyl Ddewi

Ar nos Wener 6ed o Fawrth 2015, aeth 33 aelod Clwb Gwawr Genod Y Glannau i ddathlu Dydd Gwyl Dewi mewn steil! Cafwyd noson hwyliog yn Nhafarn y Goat, Glandwyfach, yn  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Dyddiad: 16/01/2019

  FFITRWYDD

  Mwy o wybodaeth

  Ionawr 16

  Bydd CG Genod y Glannau yn mwynhau noson o gadw’n heini.

  Dyddiad: 20/02/2019

  NOSON CERDDOROL

  Mwy o wybodaeth

  Chwefror 20

  Bydd CG Genod y Glannau yn mwynhau noson cerddorol

  Dyddiad: 01/03/2019 - 31/03/2019

  PARTI GWYL DEWI

  Mwy o wybodaeth

  Mawrth

  Bydd CG Genod y Glannau yn mwynhau Canu, Cynganeddu a Cacen Cri

  Dyddiad: 01/04/2019 - 30/04/2019

  SIARADWR

  Mwy o wybodaeth

  Ebrill

  Bydd CG Genod y Glannau yn mwynhau gwrando ar siaradwr gwadd

  Dyddiad: 01/05/2019 - 31/05/2019

  HELFA DRYSOR

  Mwy o wybodaeth

  Mai

  Bydd CG Genod y Glannau yn mwynhau helfa drysor

  Dyddiad: 01/06/2019 - 30/06/2019

  PARTI HAF

  Mwy o wybodaeth

  Mehefin

  Bydd CG Genod y Glannau yn mwynhau parti haf

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.