Clwb Gwawr Genod Y Glannau
Croeso i Glwb Gwawr Genod Y Glannau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y nos Fercher cyntaf bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Dwyfor

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Genod y Glannau Blasu Gwin

Genod y Glannau Blasu Gwin

Ar nos Fercher 1af o Hydref 2014 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Lion Hotel, Cricieth i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Genod y Glannau”.

Ers hynny mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglen amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Bowlio 10!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Crefftau Calon Lan

Ar 20/9/17 daeth cwmni Calon Lan ac eitemau o grefftwaith hyfryd at Glwb Gwawr Genod y Glannau. Roedd cyfle i glywed am hanes y busnes ac i brynu neu archebu  …Darllen mwy  »

Dathliad Aur Rhanbarth Dwyfor 2017

Fel rhan o gyngerdd Dathlu Aur Rhanbarth Dwyfor ar 16/9/17, penderfynniwyd Clwb Gwawr Genod y Glannau creu eitem gyda phlant yr aelodau. Dyma nhw yn ymarfer “Dwi’n Gymro, Dwi’n Gymraes”.  …Darllen mwy  »

Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor 2017

Ar ddydd Sadwrn 22 o Ebrill cynhaliwyd Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor. Cafwyd amrywiaeth o gystadlaethau – llenyddiaeth, coginio, gosod blodau, peintio, ffotograffiaeth a.y.b. Llongyfarchiadau i aelodau Clwb Gwawr Genod Y  …Darllen mwy  »

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Genod y Glannau

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Genod y Glannau, ardal Dwyfor yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson gwis yn y Bryn Hir, Criccieth ar 10/2/17

Gweithdy Colur gyda Blwch Tlws

Dyma aelodau Clwb Gwawr Genod Y Glannau yng Nghaffi 46, Criccieth ar 9/11/16. Roeddent yn mwynhau gweithdy colur gan siop Blwch Tlws i baratoi at y Nadolig.

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Genod Y Glannau

Dewch i ‘nabod Leila Salisbury o Glwb Gwawr Genod Y Glannau! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 192, Hydref 2016. Cliciwch YMA i’w ddarllen.

Bowlio 10 Dwyfor 2016

Dyma dîm Clwb Gwawr Genod y Glannau yn cystadlu yng ngornest Bowlio 10 rhanbarth Dwyfor ar 14/1/16.

CG Genod y Glannau – Rhaglen gyffrous ar gyfer 2015 – 16

Ar 1/7/15 aeth yr aelodau am ddiod a sgwrs yn y Bryn Hir, Cricieth i drefnu rhaglen ar gyfer ail dymor Clwb Gwawr Genod y Glannau. Mae llawer o ddigwyddiadau  …Darllen mwy  »

Parti Gŵyl Ddewi

Ar nos Wener 6ed o Fawrth 2015, aeth 33 aelod Clwb Gwawr Genod Y Glannau i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn steil! Cafwyd noson hwyliog yn Nhafarn y Goat, Glandwyfach,  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg Rhanbarth Dwyfor 2015

Ym mis Ionawr 2015 cynhaliwyd gornest bowlio deg rhanbarth Dwyfor yng Nghanolfan Glasfryn. Daeth tîm Clwb Gwawr Genod y Glannau yn ail allan o bymtheg tîm ac enillodd Delyth y  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.