Clwb Gwawr Genod Y Glannau
Croeso i Clwb Gwawr Genod Y Glannau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y nos Fercher cyntaf bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Dwyfor

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Genod y Glannau Blasu Gwin

Genod y Glannau Blasu Gwin

Ar nos Fercher 1af o Hydref 2014 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Lion Hotel, Cricieth i glywed mwy am Glybiau Gwawr.  Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Genod y Glannau”.

Ers hynny mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglen anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Bowlio 10!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Parti Gwyl Ddewi

Genod y Glannau Gwyl Ddewi

Genod y Glannau Gwyl Ddewi

Ar nos Wener 6ed o Fawrth 2015, aeth 33 aelod Clwb Gwawr Genod Y Glannau i ddathlu Dydd Gwyl Dewi mewn steil!

Cafwyd noson hwyliog yn Nhafarn y Goat, Glandwyfach, yn cynnwys pryd o fwyd 3 cwrs, cwis, gemau, eisteddfod a chanu. Roedd pawb wedi gwisgo fyny gyda o leiaf 1 eitem Cymreig, ac roedd gwobr i’r gwisg ffansi gorau. Roedd hefyd cystadleuaeth limrig … gyda gwobr i’r limrig gorau wrth gwrs!

Diolch i Anna Madog a Delyth Evans am weithio mor galed i drefnu noson arbennig o dda – roedd pawb wedi mwynhau popeth.

Genod y Glannau gemau Gwyl Dewi

Genod y Glannau gemau Gwyl Dewi

 

 

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Dyddiad: 01/03/2019 - 31/03/2019

  PARTI GWYL DEWI

  Mwy o wybodaeth

  Mawrth

  Bydd CG Genod y Glannau yn mwynhau Canu, Cynganeddu a Cacen Cri

  Dyddiad: 01/04/2019 - 30/04/2019

  SIARADWR

  Mwy o wybodaeth

  Ebrill

  Bydd CG Genod y Glannau yn mwynhau gwrando ar siaradwr gwadd

  Dyddiad: 01/05/2019 - 31/05/2019

  HELFA DRYSOR

  Mwy o wybodaeth

  Mai

  Bydd CG Genod y Glannau yn mwynhau helfa drysor

  Dyddiad: 01/06/2019 - 30/06/2019

  PARTI HAF

  Mwy o wybodaeth

  Mehefin

  Bydd CG Genod y Glannau yn mwynhau parti haf

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.