Clwb Gwawr Glyndwr
Croeso i Clwb Gwawr Glyndwr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Machynlleth

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

Mae Clwb Gwawr Glyndwr wedi bodoli ers dros 10 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth.  Maent wedi mwynhau amriwiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o harddwch i wylio adar!

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Maent yn cyfarfod yn ardal Machynlleth pob mis.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Iechyd Meddwl

Daeth Huw i siarad gyda aelodau Clwb Gwawr Glynwr ar 11/1/18 yn y Llew Gwyn, Machynlleth. Ar ol hanesion difyr iawn o’i amser fel cogydd i’r teulu brenhinol, aeth ymlaen  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl

Dyma aelodau Clwb Gwawr Glyndwr yn ymlacio ar ol cwis hwyl yn y Llew Gwyn, Machynlleth ar 11/5/2017.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Glyndwr

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Glyndwr, Machynlleth yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson gyda cwmni sebon Dyfi Naturals ar 9/2/17

Trefnu Rhaglen 2016-17

Daeth aelodau Clwb Gwawr Glyndwr at ei gilydd ar 8/9/16 yn y Llew Gwyn, Machynlleth am noson gymeithasol i drafod syniadau ar gyfer eu rhaglen 2016-17. Yn dilyn llawer o  …Darllen mwy  »

Trafod Llyfrau

Beth yw eich hoff lyfr? Pa mor aml dach chi’n darllen? Ffaith neu fuglen? Beth am eich teulu? Dyma rhai o’r cwestiynnau cododd ar 14/7/16 pan aeth aelodau Clwb Gwawr  …Darllen mwy  »

Dawnsio Polyn

Ar 11eg o Fehefin cafodd aelodau Clwb Gwawr Glyndwr noson o gadw heini anarferol iawn gyda sesiwn blasu dawnsio polyn yn y Llew Gwyn, Machynlleth. Roedd y merched i gyd  …Darllen mwy  »

Cymorth Cyntaf

Ar 12/6/14 daeth aelodau Clwb Gwawr Glyndwr at ei gilydd yn y Llew Gwyn, Machynlleth i ddysgu sgiliau cymorth cyntaf.
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Dyddiad: 14/02/2019

  SIARADWR

  Mwy o wybodaeth

  14 Chwefror

  Bydd CG Glyndwr yn mwynhau noson gyda Huw Morgan yng Nghaffi Alys

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.