Clwb Gwawr Glyndwr
Croeso i Glwb Gwawr Glyndŵr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Machynlleth

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

Mae Clwb Gwawr Glyndŵr wedi bodoli ers dros 10 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth. Maent wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o harddwch i wylio adar!

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Maent yn cyfarfod yn ardal Machynlleth pob mis.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cinio Nadolig 2018

Ar 7/12/18 daeth 3 Chlwb Gwawr ynghyd i ddathlu’r Nadolig gyda gwledd yng Ngwesty Ty’n y Cornel, Tal-y-llyn. Roedd hi’n noson braf i gymdeithasu a darganfod cysylltiadau rhwng aelodau CG  …Darllen mwy  »

Iechyd Meddwl

Daeth Huw i siarad gydag aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr ar 11/1/18 yn y Llew Gwyn, Machynlleth. Ar ôl hanesion difyr iawn o’i amser fel cogydd i’r teulu brenhinol, aeth ymlaen  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl

Dyma aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr yn ymlacio ar ôl cwis hwyl yn y Llew Gwyn, Machynlleth ar 11/5/2017.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Glyndwr

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr, Machynlleth yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson gyda chwmni sebon Dyfi Naturals ar 9/2/17.

Trefnu Rhaglen 2016-17

Daeth aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr at ei gilydd ar 8/9/16 yn y Llew Gwyn, Machynlleth am noson gymdeithasol i drafod syniadau ar gyfer eu rhaglen 2016-17. Yn dilyn llawer o  …Darllen mwy  »

Trafod Llyfrau

Beth yw eich hoff lyfr? Pa mor aml dach chi’n darllen? Ffaith neu fuglen? Beth am eich teulu? Dyma rhai o’r cwestiynnau cododd ar 14/7/16 pan aeth aelodau Clwb Gwawr  …Darllen mwy  »

Dawnsio Polyn

Ar 11eg o Fehefin cafodd aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr noson o gadw heini anarferol iawn gyda sesiwn blasu dawnsio polyn yn y Llew Gwyn, Machynlleth. Roedd y merched i gyd  …Darllen mwy  »

Cymorth Cyntaf

Ar 12/6/14 daeth aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr at ei gilydd yn y Llew Gwyn, Machynlleth i ddysgu sgiliau cymorth cyntaf.
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Iechyd Meddwl

  WP_20180111_001

  Daeth Huw i siarad gydag aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr ar 11/1/18 yn y Llew Gwyn, Machynlleth. Ar ôl hanesion difyr iawn o’i amser fel cogydd i’r teulu brenhinol, aeth ymlaen i drafod ei waith gydag elusen MIND wedi iddo ddioddef salwch meddwl.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nelian Richards
  Ger-y-Parc, Dolerw Park Drive, Y Drenewydd, Powys, SY16 2BA
  01686 627 410
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Delma Thomas
  Preseli, Stryd y Capel, Caersws, Y Drenewydd, Powys, SY17 5ED
  01686 688 538
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys, SY21 0NZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.