Clwb Gwawr Glyndwr
Croeso i Glwb Gwawr Glyndŵr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Machynlleth

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

Mae Clwb Gwawr Glyndŵr wedi bodoli ers dros 10 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth. Maent wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o harddwch i wylio adar!

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Maent yn cyfarfod yn ardal Machynlleth pob mis.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cinio Nadolig 2018

Ar 7/12/18 daeth 3 Chlwb Gwawr ynghyd i ddathlu’r Nadolig gyda gwledd yng Ngwesty Ty’n y Cornel, Tal-y-llyn. Roedd hi’n noson braf i gymdeithasu a darganfod cysylltiadau rhwng aelodau CG  …Darllen mwy  »

Iechyd Meddwl

Daeth Huw i siarad gydag aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr ar 11/1/18 yn y Llew Gwyn, Machynlleth. Ar ôl hanesion difyr iawn o’i amser fel cogydd i’r teulu brenhinol, aeth ymlaen  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl

Dyma aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr yn ymlacio ar ôl cwis hwyl yn y Llew Gwyn, Machynlleth ar 11/5/2017.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Glyndwr

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr, Machynlleth yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson gyda chwmni sebon Dyfi Naturals ar 9/2/17.

Trefnu Rhaglen 2016-17

Daeth aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr at ei gilydd ar 8/9/16 yn y Llew Gwyn, Machynlleth am noson gymdeithasol i drafod syniadau ar gyfer eu rhaglen 2016-17. Yn dilyn llawer o  …Darllen mwy  »

Trafod Llyfrau

Beth yw eich hoff lyfr? Pa mor aml dach chi’n darllen? Ffaith neu fuglen? Beth am eich teulu? Dyma rhai o’r cwestiynnau cododd ar 14/7/16 pan aeth aelodau Clwb Gwawr  …Darllen mwy  »

Dawnsio Polyn

Ar 11eg o Fehefin cafodd aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr noson o gadw heini anarferol iawn gyda sesiwn blasu dawnsio polyn yn y Llew Gwyn, Machynlleth. Roedd y merched i gyd  …Darllen mwy  »

Cymorth Cyntaf

Ar 12/6/14 daeth aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr at ei gilydd yn y Llew Gwyn, Machynlleth i ddysgu sgiliau cymorth cyntaf.
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Cwis Hwyl

  WP_20170511_002

  Dyma aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr yn ymlacio ar ôl cwis hwyl yn y Llew Gwyn, Machynlleth ar 11/5/2017.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nelian Richards
  Ger-y-Parc, Dolerw Park Drive, Y Drenewydd, Powys, SY16 2BA
  01686 627 410
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Delma Thomas
  Preseli, Stryd y Capel, Caersws, Y Drenewydd, Powys, SY17 5ED
  01686 688 538
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys, SY21 0NZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.