Clwb Gwawr Glyndwr
Croeso i Glwb Gwawr Glyndŵr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Machynlleth

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

Mae Clwb Gwawr Glyndŵr wedi bodoli ers dros 10 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth. Maent wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o harddwch i wylio adar!

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Maent yn cyfarfod yn ardal Machynlleth pob mis.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dawnsio Polyn

CG Glyndwr Dawnsio Polyn 11/6/15

CG Glyndwr Dawnsio Polyn 11/6/15

Ar 11eg o Fehefin cafodd aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr noson o gadw heini anarferol iawn gyda sesiwn blasu dawnsio polyn yn y Llew Gwyn, Machynlleth. Roedd y merched i gyd yn awyddus i roi cynnig iddi, ac yn unfrydol wedyn ei fod lot anoddach na mae’n edrych!

Cafodd pob aelod hyfforddiant i wneud “Blaenddelw”

Blaenddelw

Blaenddelw

a “Bachyn Pen-glin”

Bachyn Pen-Glîn

Bachyn Pen-Glîn

 

Cyn i 5 ddewr penderfynu ddysgu “Sbin Dyn Tân” a “Sbin Olwyn”. Roedd tystysgrif i bawb ar y diwedd…. pwy enillodd y wobr “Cleisiau Gorau Fory”? Diolch i bawb am ei frwdfrydedd i gymryd rhan.

Dawnsio Polyn

Dawnsio Polyn

 

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.