Clwb Gwawr Glyndwr
Croeso i Glwb Gwawr Glyndŵr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Machynlleth

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

Mae Clwb Gwawr Glyndŵr wedi bodoli ers dros 10 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth. Maent wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o harddwch i wylio adar!

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Maent yn cyfarfod yn ardal Machynlleth pob mis.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dawnsio Polyn

CG Glyndwr Dawnsio Polyn 11/6/15

CG Glyndwr Dawnsio Polyn 11/6/15

Ar 11eg o Fehefin cafodd aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr noson o gadw heini anarferol iawn gyda sesiwn blasu dawnsio polyn yn y Llew Gwyn, Machynlleth. Roedd y merched i gyd yn awyddus i roi cynnig iddi, ac yn unfrydol wedyn ei fod lot anoddach na mae’n edrych!

Cafodd pob aelod hyfforddiant i wneud “Blaenddelw”

Blaenddelw

Blaenddelw

a “Bachyn Pen-glin”

Bachyn Pen-Glîn

Bachyn Pen-Glîn

 

Cyn i 5 ddewr penderfynu ddysgu “Sbin Dyn Tân” a “Sbin Olwyn”. Roedd tystysgrif i bawb ar y diwedd…. pwy enillodd y wobr “Cleisiau Gorau Fory”? Diolch i bawb am ei frwdfrydedd i gymryd rhan.

Dawnsio Polyn

Dawnsio Polyn

 

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.