Clwb Gwawr Llanfynydd
Croeso i Clwb Gwawr Llanfynydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Mae CG Llanfynydd yn cwrdd 3ydd nos Iau y mis, oni nodir yn wahanol, yn ardal Llanfynydd.

 

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Llanfynydd yn cael blas o Brofiadau Gwirfoddoli yn Ghana

Noson hyfryd iawn yn y “Fforest Arms” Brechfa yng nghwmni Efa a Mared sydd ar hyn o bryd ym mlwyddyn 13 yn Ysgol Bro Myrddin. Pleser mawr oedd gweld a chlywed am eu holl brofiadau tra’n gwirfoddoli yn Ghana.

Dyma lun o Carol Mam Efa a threfnydd y noson, Catrin Trysorydd Y Clwb, Mared a Efa a Lisa Cysylltydd Y Clwb

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Lisa Thomas
FFerm Penlan, Heol Llanfynydd, Sir Gaerfyrddin, SA32 7BY
01558 668 318

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, SA33 6JA
01267 220 478
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jane Morgan

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.