Clwb Gwawr Merched Meirion
Croeso i Clwb Gwawr Merched Meirion. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Dolgellau

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Merched Meirion

Yn mis Hydref 2016 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Dolgellau. Roedd yn noson lwyddiannus gyda tua 8 o ferched wedi mynychu. Penerfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Merched Meirion”.

Mae’r merched wedi trefnu rhaglenni anrywiol bob blwyddyn, gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Harddwch!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clybiau’n dod at eu gilydd

Mae 2 Glwb Gwawr wedi’i sefydlu ym Meirionnydd yn ddiweddar, sef CG Merched Meirion (Dolgellau) a CG Bro Dysynni (Tywyn). Penderfynnwyd dod at eu gilydd i ddathlu Dydd Gwyl Dewi,  …Darllen mwy  »

Cinio Nadolig 2017

“Y Meirionnydd” yn Nolgellau oedd lleoliad parti Nadolig CG Merched Meirion ar 7/12/17. Cafodd pawb noswaith hyfryd yn cymdeithasu dros bryd o fwyd arbennig o dda. Ymlaen at 2018!

Cwis Hwyl 2017

Ennillwyr y cwis hwyl ar thema “Siocled” yn Nhafarn Y Ship, Dolgellau 15/6/17. Roedd criw bach o aelodau CG Merched Meirion wedi mwynhau noson gymdeithasol braf.

Croeso i CG Merched Meirion

Ar nos Iau 20fed o Hydref daeth criw o ferched at ei gilydd yn siop Dylanwad, Dolgellau i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Rhan o Ferched Y Wawr ydynt, yn rhoi cyfle i ferched  …Darllen mwy  »

Noson Agored i drafod sefydlu Clwb Gwawr

I ddathlu penblwydd Merched y Wawr yn 50 oed, gwahoddwyd merched ardal Dolgellau i noson anffurfiol i drafod sefydlu Clwb Gwawr yn yr ardal. Cynhalwyd y cyfarfod yn y Cross  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Rhagfyr

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Noson Agored i drafod sefydlu Clwb Gwawr

  Cross Foxes

  I ddathlu penblwydd Merched y Wawr yn 50 oed, gwahoddwyd merched ardal Dolgellau i noson anffurfiol i drafod sefydlu Clwb Gwawr yn yr ardal.

  Cynhalwyd y cyfarfod yn y Cross Foxes, Brithdir ar nos Lun Medi 26 2016, gyda Bronwen Wright (swyddog Clybiau Gwawr), pedair merch lleol a chefnogaeth gan swyddogion cenedlaethol a lleol o fudiad Merched y Wawr.

  Penderfynwyd y merched i drefnu noson yn siop gwin Dylanwad, Dolgellau ar Hydref 20fed er mwyn erthol swyddogion a threfnu rhaglen am y flwyddyn i ddod.

   

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.