Clwb Gwawr Merched Meirion
Croeso i Clwb Gwawr Merched Meirion. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Dolgellau

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Merched Meirion

Yn mis Hydref 2016 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Dolgellau. Roedd yn noson lwyddiannus gyda tua 8 o ferched wedi mynychu. Penerfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Merched Meirion”.

Mae’r merched wedi trefnu rhaglen anrywiol ar gyfer y flwyddyn cyntaf, gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Blasu Gwin i Harddwch!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Croeso i CG Merched Meirion

Merched Meirion

Ar nos Iau 20fed o Hydref daeth criw o ferched at ei gilydd yn siop Dylanwad, Dolgellau i glywed mwy am Glybiau Gwawr.

Rhan o Ferched Y Wawr ydynt, yn rhoi cyfle i ferched ifanc (ac ifanc eu hysbryd) gyfarfod unwaith y mis i gymdeithasu a chael hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg.  Dros yr ugain mlynedd diwethaf mae’r rhwydwaith o Glybiau Gwawr wedi lledaenu ar draws Cymru, ac erbyn heddiw mae dros 40 clwb efo bron 600 aelod yn mwynhau gweithgareddau cyffrous bob mis.

Yn dilyn sgwrs efo Bronwen Wright (Swyddog Hyrwyddo Clybiau Gwawr y Gogledd), roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Merched Meirion”.

Mi fydd y noson nesaf yn noson flasu gwin yn siop Dylandwad, Dolgellau ar 10fed o Dachwedd am 8.00yh. £25 yn cynnwys aelodaeth CG Merched Meirion am y flwyddyn. Dewch yn llu a chewch noson o gymdeithasu a hwyl efo merched yr ardal. Croeso cynnes i bawb.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Dylan, Llinos a staff Dylanwad am eu cefnogaeth.

Dewch a Mwynhewch!

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dyddiad: 23/02/2018

BOWLIO 10

Mwy o wybodaeth

Chwefror 23 BOWLIO 10

Cystadleuaeth MyW Meirionnydd – Cinio yn yr Eagles, Llanuwchllyn

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Cysylltydd:
  Sioned Wyn-Evans
  07717 206816
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Laura Ellis
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Sioned Wynne Rees

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Buddug Medi McParlin
  Berwynfa, Heol y Domen, Y Bala, Gwynedd LL23 7RS
  01678 520 406
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nia Wyn Davies
  Tanybryn, Frongoch, Y Bala, Gwynedd LL23 7NT
  01678 521 140
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 520 412
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.