Clwb Gwawr Ser Maelor
Croeso i Glwb Gwawr Sêr Maelor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Wrecsam

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ser Maelor - Noson sefydlu

Ser Maelor – Noson sefydlu

Ar 30 o Fai 2012 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Saith Seren, Wrecsam i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Sêr Maelor”.

Ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o greu truffles siocled i gadw’n heini!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Sleepy Panda 2017

Dyma aelodau Clwb Gwawr Sêr Maelor yn darllen Bwletin y Clybiau Gwawr a threfnu rhaglen 2017-18 cyn pryd o fwyd yn y Sleepy Panda ar 13/10/17. Roedd pawb yn hapus  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded Y Mwynglawdd

Ar 19/5/17 fel digwyddiad agored mis Iaith ar Daith, trefnwyd taith gerdded gan Glwb Gwawr Sêr Maelor yn ardal Y Mwynglawdd. Roedd hi’n bleser i groesawi aelodau o Glwb Gwawr  …Darllen mwy  »

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Sêr Maelor

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Sêr Maelor, Glyn Maelor yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod parti Gŵyl Dewi yn nhŷ Siân ar 11/3/17.

Swper Allan

Ar 14 Hydref 2016 aeth aelodau CG Sêr Maelor i’r Golden Lion yn Rossett am bryd o fwyd. Roedd hi’n braf i groesawi dau aelod newydd, ac i drafod trefniadau  …Darllen mwy  »

Noson Siocled

Ym mis Mawrth 2016 cafodd aelodau CG Sêr Maelor gwahoddiad i fynd am noson i dŷ Mair am noson ar thema Siocled. Roedd ddau gwis, diodydd siocled ac wrth gwrs  …Darllen mwy  »

Noson Ffitrwydd

Dyma aelodau CG Ser Maelor yn barod i gychwyn noson ffitrwydd ar 15/1/16. Diolch i Rebecca am drefnu’r noson ac am ysbrydoli’r merched i gadw’n heini ar ôl dathliadau’r Nadolig  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2015 – 16

Ar 11/9/15 aeth Clwb Gwawr Sêr Maelor i’r Saith Seren yn Wrecsam am eu noson agoriadol o’r tymor newydd. Gyda rhaglen o weithgareddau cyffrous i ddilyn dros y flwyddyn 2015  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2014 – 15

Aeth Clwb Gwawr Ser Maelor am dro o gwmpas parc gwledig Melin y Nant i agor tymor 2014 – 15. Mae llawer o weithgareddau cyffrous i ddilyn dros y flwyddyn  …Darllen mwy  »

Noson Grefft

Estynnwyd gwahoddiad gan Glwb Gwawr Fama i aelodau Sêr Maelor ymuno am noson baentio crochenwaith yn siop Spavens, Yr Wyddgrug ar 13/6/14. Cafwyd siocled poeth a chrempog a chyfle i  …Darllen mwy  »

Disgo yn y Saith Seren

Ar 29/11/13 aeth aelodau clybiau gwawr y gogledd yn ôl i’r wythdegau gyda disgo yn y Saith Seren, Wrecsam. Daeth Mic ar y Meic a’i karaoke Cymraeg a threfnwyd bws  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.