Clwb Gwawr Ser Maelor
Croeso i Clwb Gwawr Ser Maelor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Wrecsam

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ser Maelor - Noson sefydlu

Ser Maelor – Noson sefydlu

Ar 30 o Fai 2012 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Saith Seren, Wrecsam i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Ser Maelor”.

Ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o greu truffles siocled i gadw’n heini!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

 

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Swper Allan

Ar 14 Hydref 2016 aeth aelodau CG Sêr Maelor i’r Golden Lion yn Rossett am bryd o fwyd. Roedd hi’n braf i groesawi dau aelod newydd, ac i drafod trefniadau  …Darllen mwy  »

Noson Siocled

Ym mis Mawrth 2016 cafodd aelodau CG Sêr Maelor gwahoddiad i fynd am noson i dŷ Mair am noson ar thema Siocled. Roedd ddau gwis, diodydd siocled ac wrth gwrs  …Darllen mwy  »

Noson Ffitrwydd

Dyma aelodau CG Ser Maelor yn barod i gychwyn noson ffitrwydd ar 15/1/16. Diolch i Rebecca am drefnu’r noson ac am ysbrydoli’r merched i gadw’n heini ar ôl dathliadau’r Nadolig  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2015 – 16

Ar 11/9/15 aeth Clwb Gwawr Sêr Maelor i’r Saith Seren yn Wrecsam am eu noson agoriadol o’r tymor newydd. Gyda rhaglen o weithgareddau cyffrous i ddilyn dros y flwyddyn 2015  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2014 – 15

Aeth Clwb Gwawr Ser Maelor am dro o gwmpas parc gwledig Melin y Nant i agor tymor 2014 – 15. Mae llawer o weithgareddau cyffrous i ddilyn dros y flwyddyn  …Darllen mwy  »

Noson Grefft

Estynnwyd gwahoddiad gan Glwb Gwawr Fama i aelodau Sêr Maelor ymuno am noson baentio crochenwaith yn siop Spavens, Yr Wyddgrug ar 13/6/14. Cafwyd siocled poeth a chrempog a chyfle i  …Darllen mwy  »

Disgo yn y Saith Seren

Ar 29/11/13 aeth aelodau clybiau gwawr y gogledd yn ôl i’r wythdegau gyda disgo yn y Saith Seren, Wrecsam. Daeth Mic ar y Meic a’i karaoke Cymraeg a threfnwyd bws  …Darllen mwy  »

Sêr Maelor yn blasu siocled

Dechreuwyd ein tymor newydd ar nos Wener 13eg o Fedi 2013 efo gweithdy nefolaidd i ferched, sef dysgu sut i wneud siocled! Daeth criw o 11 i festri Capel Ebeneser  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2013 – 14

Dyma raglen Clwb Gwawr Sêr Maelor 2013 – 14. Fel y gwelwch, mae’n llawn dop o weithgareddau cyffrous i ddilyn dros y flwyddyn ac mae’r aelodau i gyd yn edrych  …Darllen mwy  »

Cerdded yr Arfordir

Ymgyrch genedlaethol Llywydd Merched y Wawr ydy cael aelodau canghennau a chlybiau gwawr i gerdded llwybr yr arfordir yn ystod y ddwy flynedd 2012-14. Felly, ar 29/6/13 aeth aelodau clybiau  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Noson Ffitrwydd

  Ser Maelor Noson Ffitrwydd

  Ser Maelor Noson Ffitrwydd

  Dyma aelodau CG Ser Maelor yn barod i gychwyn noson ffitrwydd ar 15/1/16. Diolch i Rebecca am drefnu’r noson ac am ysbrydoli’r merched i gadw’n heini ar ôl dathliadau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.