Clwb Gwawr Ser Maelor
Croeso i Clwb Gwawr Ser Maelor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Wrecsam

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ser Maelor - Noson sefydlu

Ser Maelor – Noson sefydlu

Ar 30 o Fai 2012 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Saith Seren, Wrecsam i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Ser Maelor”.

Ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o greu truffles siocled i gadw’n heini!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

 

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Swper Allan

Ar 14 Hydref 2016 aeth aelodau CG Sêr Maelor i’r Golden Lion yn Rossett am bryd o fwyd. Roedd hi’n braf i groesawi dau aelod newydd, ac i drafod trefniadau  …Darllen mwy  »

Noson Siocled

Ym mis Mawrth 2016 cafodd aelodau CG Ser Maelor gwahoddiad i fynd am noson i dŷ Mair am noson ar thema Siocled. Roedd ddau gwis, diodydd siocled ac wrth gwrs  …Darllen mwy  »

Noson Ffitrwydd

Dyma aelodau CG Ser Maelor yn barod i gychwyn noson ffitrwydd ar 15/1/16.  Diolch i Rebecca am drefnu’r noson ac am ysbridoli’r merched i gadw’n heini ar ol dathliadau’r Nadolig  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2015 – 16

Ar 11/9/15 aeth Clwb Gwawr Ser Maelor i’r Saith Seren yn Wrecsam am eu noson agoriadol o’r tymor newydd. Gyda rhaglen o weithgareddau cyffrous i ddilyn dros y flwyddyn 2015 –  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2014 – 15

Aeth Clwb Gwawr Ser Maelor am dro o gwmpas parc gwledig Melin y Nant i agor tymor 2014 – 15. Mae llawer o weithgareddau cyffrous i ddilyn dros y flwyddyn  …Darllen mwy  »

Ser Maelor yn blasu siocled

Dechreuwyd ein tymor newydd ar nos Wener 13eg o Fedi 2013 efo gweithdy nefolaidd i ferched, sef dysgu sut i wneud siocled!  Daeth criw o 11 i festri Capel Ebeneser  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2013 – 14

Dyma rhaglen Clwb Gwawr Ser Maelor 2013 – 14. Fel y gwelwch, mae’n llawn dop o weithgareddau cyffrous i ddilyn dros y flwyddyn ac mae’r aelodau i gyd yn edrych ymlaen at  …Darllen mwy  »

Helfa Drysor

Ar 14/6/13 daeth Clybiau Gwawr Ser Maelor a Fama ynghyd am Helfa Drysor yn Wrecsam. Roedd yn gyfle i’r merched fynd am dro a ddarganfod llwybrau a lleoliadau newydd yn  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded Hanes Wrecsam

Ar nos Wener 10fed o Fai 2013 aeth Sêr Maelor am dro o gwmpas Wrecsam, fel un o weithgareddau Mis Iaith ar Daith Sir y Fflint a Wrecsam 2013. Phil  …Darllen mwy  »

Noson Bingo Clybiau Gwawr Fama a Ser Maelor

Ar Chewfror 9fed 2013 daeth Clybiau Gwawr Fama a Ser Maelor at ei gilydd i fwynhau noson yn Mecca Bingo, Wrecsam. “Llygaid lawr”, “dwy ddynes dew”, “dwy chwaden fach”…. dyma  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Noson Siocled

  Ser Maelor Blasu Wyau Pasg

  Ser Maelor Blasu Wyau Pasg

  Ym mis Mawrth 2016 cafodd aelodau CG Ser Maelor gwahoddiad i fynd am noson i dŷ Mair am noson ar thema Siocled. Roedd ddau gwis, diodydd siocled ac wrth gwrs sawl Wy Pasg i’w flasu! Diolch yn fawr iawn i Mair a Gwawr am drefnu noson mor hwyliog.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.