Clwb Gwawr Ser Maelor
Croeso i Glwb Gwawr Sêr Maelor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Wrecsam

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ser Maelor - Noson sefydlu

Ser Maelor – Noson sefydlu

Ar 30 o Fai 2012 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Saith Seren, Wrecsam i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Sêr Maelor”.

Ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o greu truffles siocled i gadw’n heini!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Bingo Clybiau Gwawr Fama a Sêr Maelor

Ser Maelor a Fama - Bingo

Ar Chwefror 9fed 2013 daeth Clybiau Gwawr Fama a Sêr Maelor at ei gilydd i fwynhau noson yn Mecca Bingo, Wrecsam.

“Llygaid lawr”, “dwy ddynes dew”, “dwy chwaden fach”…. dyma oedd y profiad! Aeth criw o ugain, gan gynnwys aelodau o’r ddau glwb, i Mecca Bingo yn Wrecsam. Wel wir, dyma oedd agoriad llygaid! Roedd nifer o’r merched wedi paratoi eu hunain gyda syniadau ystrydebol o neuadd fach yn llawn hen ferched, ond cawson eu siomi ar yr ochr orau wrth weld bron i fil o bobl yn llenwi’r ystafell anferth, a hwnnw’n llawn bobl ifanc, cyplau a dynion o bob oed, a rhai hen ferched wrth gwrs!

Gwaith caled oedd canolbwyntio ar “ddabio’r” blychau wrth i’r rhifau gael eu taflu allan ar gyflymder rhyfeddol. Doedd fiw i neb siarad, neu byddai hanner dwsin o rifau yn mynd yn ofer wrth i chi geisio dal fyny. Nid peth hawdd i rhan fwyaf o aelodau unrhyw Clwb Gwawr ydi bod yn dawel cofiwch chi! Er ni enillwyd r’un dimau goch gan yr un ohonynt, roedd wir yn noson fendigedig, a diolch i Bethan Williams am drefnu.

 

 

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Dyddiad: 12/07/2019

  TREFNU RHAGLEN

  Mwy o wybodaeth

  Gorffennaf 12

  Bydd CG Ser Maelor yn mwynhau cymdeithasu a trefnu rhaglen 2019-20

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.