Clwb Gwawr Ser Maelor
Croeso i Glwb Gwawr Sêr Maelor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Wrecsam

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ser Maelor - Noson sefydlu

Ser Maelor – Noson sefydlu

Ar 30 o Fai 2012 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Saith Seren, Wrecsam i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Sêr Maelor”.

Ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o greu truffles siocled i gadw’n heini!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Gerdded Hanes Wrecsam

Ser Maelor - Taith Tywys

Ser Maelor – Taith Tywys

Ar nos Wener 10fed o Fai 2013 aeth Sêr Maelor am dro o gwmpas Wrecsam, fel un o weithgareddau Mis Iaith ar Daith Sir y Fflint a Wrecsam 2013.
Phil Phillips oedd yn tywys, a chafodd y merched eu diddanu gyda hanesion a hen luniau wrth gerdded strydoedd cyfarwydd iawn. Roedd pawb wedi dysgu rhywbeth erbyn diwedd y noson – o frics i fragdai!
Mae llawer o’r lleoliadau wedi hen ddiflannu erbyn heddiw; y talwrn, sinemâu ac ambell i farchnad, rhai wedi newid eu defnydd; tafarndai a siopau yn lle banciau a ffatrïoedd, a rhai heb newid o gwbl fel Eglwys San Silyn. Roedd hi’n braf iawn i gael gweld y dref trwy lygaid gwahanol heb fod ar frys i gyrraedd unlle – syniad da iawn i gynnal y daith ar ôl i siop Next gau am y diwrnod! Tybed faint o weithiau clywsom rywun yn dweud “Wel, pwy a ŵyr?”. Gwelon safle’r hen dalwrn, clywon hanes y Goets Fawr yn cymryd 12 awr (yn lle 8) i deithio rhwng Amwythig a Chaer am ei fod yn stopio i brofi cwrw o’r holl fragdai yn Wrecsam! Cawson gêm o “spot the difference” rhwng hen luniau a heddiw. Roedd yn wych! Ac atgofion diddorol gan aelodau hefyd; benthyg llyfr o’r hen lyfrgell, crio wrth wylio ET yn yr hen Hippodrome, mynd i’r farchnad efo Nain i siopa ……. noson andros o ddiddorol dros ben.
Erbyn cyrraedd yn ôl i’r Saith Seren roedd pawb yn haeddu diod, a chafodd y merched hwyl gydag atgofion melys o’u plentyndod yn yr ardal.
Diolch i Phil Phillips, Y Saith Seren a Mentrau Iaith Fflint a Wrecsam am eu cefnogaeth.

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.