Clwb Gwawr Ser Maelor
Croeso i Glwb Gwawr Sêr Maelor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Wrecsam

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ser Maelor - Noson sefydlu

Ser Maelor – Noson sefydlu

Ar 30 o Fai 2012 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Saith Seren, Wrecsam i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Sêr Maelor”.

Ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o greu truffles siocled i gadw’n heini!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Gerdded Hanes Wrecsam

Ser Maelor - Taith Tywys

Ser Maelor – Taith Tywys

Ar nos Wener 10fed o Fai 2013 aeth Sêr Maelor am dro o gwmpas Wrecsam, fel un o weithgareddau Mis Iaith ar Daith Sir y Fflint a Wrecsam 2013.
Phil Phillips oedd yn tywys, a chafodd y merched eu diddanu gyda hanesion a hen luniau wrth gerdded strydoedd cyfarwydd iawn. Roedd pawb wedi dysgu rhywbeth erbyn diwedd y noson – o frics i fragdai!
Mae llawer o’r lleoliadau wedi hen ddiflannu erbyn heddiw; y talwrn, sinemâu ac ambell i farchnad, rhai wedi newid eu defnydd; tafarndai a siopau yn lle banciau a ffatrïoedd, a rhai heb newid o gwbl fel Eglwys San Silyn. Roedd hi’n braf iawn i gael gweld y dref trwy lygaid gwahanol heb fod ar frys i gyrraedd unlle – syniad da iawn i gynnal y daith ar ôl i siop Next gau am y diwrnod! Tybed faint o weithiau clywsom rywun yn dweud “Wel, pwy a ŵyr?”. Gwelon safle’r hen dalwrn, clywon hanes y Goets Fawr yn cymryd 12 awr (yn lle 8) i deithio rhwng Amwythig a Chaer am ei fod yn stopio i brofi cwrw o’r holl fragdai yn Wrecsam! Cawson gêm o “spot the difference” rhwng hen luniau a heddiw. Roedd yn wych! Ac atgofion diddorol gan aelodau hefyd; benthyg llyfr o’r hen lyfrgell, crio wrth wylio ET yn yr hen Hippodrome, mynd i’r farchnad efo Nain i siopa ……. noson andros o ddiddorol dros ben.
Erbyn cyrraedd yn ôl i’r Saith Seren roedd pawb yn haeddu diod, a chafodd y merched hwyl gydag atgofion melys o’u plentyndod yn yr ardal.
Diolch i Phil Phillips, Y Saith Seren a Mentrau Iaith Fflint a Wrecsam am eu cefnogaeth.

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.