Clwb Gwawr Ser Maelor
Croeso i Clwb Gwawr Ser Maelor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Wrecsam

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ser Maelor - Noson sefydlu

Ser Maelor – Noson sefydlu

Ar 30 o Fai 2012 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Saith Seren, Wrecsam i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Ser Maelor”.

Ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o greu truffles siocled i gadw’n heini!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

 

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Helfa Drysor

Helfa Drysor

Helfa Drysor

Ar 14/6/13 daeth Clybiau Gwawr Ser Maelor a Fama ynghyd am Helfa Drysor yn Wrecsam. Roedd yn gyfle i’r merched fynd am dro a ddarganfod llwybrau a lleoliadau newydd yn y dref.  Cyn i aelodau CG Fama fynd adref i’r Wyddgrug roedd yn braf iawn cael cymdeithasu dros ddiod yn y Plas Coch. Wedyn wnaeth criw Ser Maelor gweithio ar eu rhaglen ar gyfer y tymor newydd 2013-14.

 • Archif:

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Dyddiad: 22/02/2019

  CINIO GWYL DEWI

  Mwy o wybodaeth

  22 Chwefror

  Bydd CG Ser Maelor yn mwynhau cinio yn Levant, Wrecsam

  Dyddiad: 15/03/2019

  NOSON SBAENAIDD

  Mwy o wybodaeth

  15 Mawrth

  Bydd CG SerMaelor yn mwynhau noson Sbaenaidd gyda Mair

  Dyddiad: 12/04/2019

  CWIS A CHERDDORIAETH

  Mwy o wybodaeth

  12 Ebrill

  Bydd CG Ser Maelor yn mwynhau cwis a cherddoriaeth yn y Saith Seren

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.