Clwb Gwawr Y Gleision
Croeso i Clwb Gwawr Y Gleision. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Y Gleision

Clwb Gwawr Y Gleision

Mae Clwb Gwawr Y Gleision wedi bodoli bron i 10 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth.  Maent wedi mwynhau amriwiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o deithiau siopa i addurno cacen Nadolig!

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Maent yn cyfarfod yn ardal Pwllglas ger Rhuthun pob mis.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Cysylltydd:
  Llinos Gerallt
  07881 666885
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Rhian Price
  07541 074762

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Myfanwy Povey
  29 Ffordd Bers, Plas Coch, Wrecsam LL11 2BH
  01978 356 154
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Deryl Roberts
  Ffrith Isa, 7 Bodafon, Llanrhaeadr, Dinbych LL16 4NE
  01978 356 154
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Nesta Rees
  Brynffynnon, Clawddnewydd, Rhuthun LL15 2NG
  01824 750 375
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  07801 099786

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.