Clwb Gwawr Y Gors Goch
Croeso i Clwb Gwawr Y Gors Goch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Llanbedrgoch

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

20170216 Bagiau Everest

Mae Clwb Gwawr Y Gors Goch wedi bodoli ers dros 20 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth.  Maent wedi mwynhau amriwiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o wibdaith i IKEA i noson gemwaith!

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Maent yn lwcus iawn i gael cyfarfod yn Nhy Capel Glasinfryn, Llanbedrgoch pob mis.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Y Gors Goch

  Dewch i ‘nabod Eira Parry o Glwb Gwawr Y Gors Goch! Erthygl o Y Wawr rhifyn 198, Gaeaf 2017. Cliciwch YMA i’w ddarllen.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Y Gors Goch

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Y Gors Goch, Môn yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson “Base Camp Everest” gyda Angharad yn Ysgoldy Capel Glasinfryn, Llanbedrgoch ar 16/2/17

Cinio Nadolig 2016

Roedd gwesty’r Breeze Hill ym Menllech yn le braf i ddathlu’r Nadolig gyda chinio blasus ar 19/12/16. Cyfle i aelodau Clwb Gwawr Y Gors Goch cymdeithasu, chwerthin a gwledda cyn  …Darllen mwy  »

Te Prynhawn Y Gors Goch

Ar ddechrau mis Mawrth 2016, cafodd aelodau Clwb Gwawr y Gors Goch te prynhawn i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Casglwyd £360 o bunnoedd tuag at eisteddfod Mon 2017. Mae croeso  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl 2014

Dyma aelodau Clwb Gwawr Y Gors Goch yn mwynhau cwis hwyl ar 10/4/14. Pwy a wyr pa mor annodd ydy canu Calon Lan ar Kazoo!

Gwaith y Fenter Iaith

I gychwyn tymor 2013 -14 ar Fedi 19, daeth Non o Fenter Iaith Mon at Glwb Gwawr Y Gors Goch i son am waith y Fenter. Daeth yr aelodau i  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Rhagfyr

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.