Clwb Gwawr Y Gors Goch
Croeso i Glwb Gwawr Y Gors Goch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Llanbedrgoch

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

20170216 Bagiau Everest

Mae Clwb Gwawr Y Gors Goch wedi bodoli ers dros 20 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth. Maent wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o wibdaith i IKEA i noson gemwaith!

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Maent yn lwcus iawn i gael cyfarfod yn Nhŷ Capel Glasinfryn, Llanbedrgoch pob mis.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Y Gors Goch

  Dewch i ‘nabod Eira Parry o Glwb Gwawr Y Gors Goch! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 198, Gaeaf 2017. Cliciwch YMA i’w ddarllen.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Y Gors Goch

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Y Gors Goch, Môn yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson “Base Camp Everest” gydag Angharad yn Ysgoldy Capel Glasinfryn, Llanbedrgoch ar 16/2/17

Cinio Nadolig 2016

Roedd gwesty’r Breeze Hill ym Menllech yn le braf i ddathlu’r Nadolig gyda chinio blasus ar 19/12/16. Cyfle i aelodau Clwb Gwawr Y Gors Goch cymdeithasu, chwerthin a gwledda cyn  …Darllen mwy  »

Te Prynhawn Y Gors Goch

Ar ddechrau mis Mawrth 2016, cafodd aelodau Clwb Gwawr y Gors Goch te prynhawn i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Casglwyd £360 o bunnoedd tuag at eisteddfod Môn 2017. Mae croeso  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl 2015

Ar noson oer fel yr oedd ar 19/11/15, beth sy’n well na ddod ynghyd o flaen tan gynnes, gyda ffrindiau da am dipyn o hwyl? Dyna beth wnaeth aelodau CG  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl 2014

Dyma aelodau Clwb Gwawr Y Gors Goch yn mwynhau cwis hwyl ar 10/4/14. Pwy a ŵyr pa mor anodd ydy canu Calon Lan ar Kazoo!

Gwaith y Fenter Iaith

I gychwyn tymor 2013 -14 ar Fedi 19, daeth Non o Fenter Iaith Môn at Glwb Gwawr Y Gors Goch i son am waith y Fenter. Daeth yr aelodau i  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Y Gors Goch

   

  clawr 198
  Dewch i ‘nabod Eira Parry o Glwb Gwawr Y Gors Goch! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 198, Gaeaf 2017. Cliciwch YMA i’w ddarllen.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nia Jones
  Gadlas, Bodffordd, Ynys Mon, LL77 7LJ
  01248 722 471
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Jones
  Clwch, Lon Tarw, Porth llechog, Amlwch, Ynys Mon, LL68 9SS
  01407 831 420
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Roberts
  Bryn Ael, Pencarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon, LL63 5SA
  01407 810 658
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 182

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.