Clwb Gwawr Y Gwendraeth
Croeso i Clwb Gwawr Y Gwendraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu 20- poster CG Y Gwendraeth

Dathlu 20- poster CG Y Gwendraeth

CG Y Gwendraeth oedd y clwb gyntaf i’w sefydlu yng Nghymru; roeddent wedi dathlu 20 mlynedd yn 2014.

Mae’r clwb yn cwrdd nos Iau ola’r mis, gydag aelodau yn dod o bentrefi sydd ar waelod Cwm Gwendraeth  (Cydweli, Trimsaran, Mynyddygarreg, Meinciau, Pontyates, Ponthenri, Pontyberem a Bancffosfelen).

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwendraeth yn cyflwyno siec i Tŷ Golau

Meryl Trussler, Jayne Williams a Pat Tillman yn cyflwyno siec o £364 i “Tŷ Golau” yn Neuadd Mynyddygarreg. Grŵp sy’n cefnogi pobl sy’n byw gyda Dementia ,a’u gofalwyr.

Gwendraeth yn dathlu 25 o flynyddoedd

Clwb Gwawr y Gwendraeth yn dathlu 25 o flynyddoedd.

Gwendraeth ar drip Hâf

Ar drip Hâf. Canolfan arddio y rheilffordd yn Three Cocks, ymlaen i Abergavenny i gael siopa a nôl i Llanymddyfri , y ” King’s Head ” i gael swper.

Gwendraeth yn cal hanes Taith i Batagonia

Helen Gibbon (rhes flaen ar y dde) a Helen John (yn cuddio tu ôl iddi) yn siarad am eu Taith i Patagonia.  

Clwb Gwendraeth yn cael cyflwyniad gan Dr Robert Lewis

Cyflwyniad gan Dr Robert Lewis o’i fywyd fel Doctor.  

Edrych ymlaen at y tymor newydd

Dyma rhai o weithgareddau CG Y Gwendraeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Maent yn edrych ymlaen at flwyddyn o weithgareddau cyffrous eto yn ystod 2016-17.    

Rhaglen CG Y Gwendraeth 2015-16

Tai Chi, Dawnsio Llinell a Theithiau – dyma rhai o’r gweithgareddau sydd i’w gweld ar Raglen 2015-16 CG Y Gwendraeth.

Sgwrs ar Gadw’n Heini – Codi £50

Roedd Sara o Gampfa ‘Curves’ Caerfyrddin – sef Gampfa i fenywod yn unig – wedi dod i sôn wrth aelodau CG Y Gwendraeth am gadw’n heini ac am y system arbennig  …Darllen mwy  »

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Margaret Jayne Williams
Cysgod-yr-Haul, Heol y Meinciau, Mynydd-y-Garregm Cydweli, Sir Gaerfyrddin, SA17 4RP
01554 891 394

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, SA33 6JA
01267 220 478
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jane Morgan

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.