Clwb Gwawr Y Gwyled
Croeso i Glwb Gwawr Y Gwyled. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Rhosgadfan a Rhostryfan

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Sefydlu CG Y Gwyled 26/2/15

Sefydlu CG Y Gwyled 26/2/15

Ym mis Chwefror 2015 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Rhosgadfan a Rhostryfan. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 20 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Y Gwyled”.

Mae’r merched yn trefnu rhaglen amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb unwaith y mis.

Mae pawb yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Y Gwyled

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Y Gwyled yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ysol Rhostryfan ar 16/2/17. Roeddent wedi mwynhau noson hwyliog o hanesion “Pils, Peils a Chrîm” gan  …Darllen mwy  »

Gwnïo Addurn Nadolig

Ar 17 Tachwedd 2016 cafwyd CG Y Gwyled noson “Gwnïo Addurn Nadolig” yn Rhostryfan. Cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Medwen Williams (mam-yng-nghyfraith un o’r aelodau). Aeth pawb ac addurn  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Genedlaethol 2016

Dyma aelodau Merched y Wawr Rhanbarth Arfon a fu’n cystadlu yn y Cwis Hwyl Genedlaethol ar 11/11/16. Cafwyd noson braf gyda changhennau a chlybiau’n dod at ei gilydd i gymdeithasu  …Darllen mwy  »

Cyfarfod Blynyddol 2016

Ar 22 Gorffennaf 2016 cafodd aelodau CG Y Gwyled cyfarfod i drafod blwyddyn gyntaf y clwb. Roedd pawb wedi cael gymaint o hwyl roeddent yn awyddus iawn i barhau gyda’r  …Darllen mwy  »

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Y Gwyled

Dewch i ‘nabod Nia Wyn Hughes o Glwb Gwawr Y Gwyled! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 190, Gwanwyn 2016. Cliciwch  YMA i’w ddarllen.

Gwnïo Ffelt

Ar 21 Ionawr 2016 cafwyd CG Y Gwyled noson “Gwnïo Ffelt” yn Rhostryfan. Cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Medwen Williams (mam-yng-nghyfraith un o’r aelodau). Maent yn edrych ymlaen at  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2015

Cafodd Merched y Wawr Ffair Aeaf gofiadwy a llwyddiannus iawn yn Rhagfyr 2015. Roedd dros 150 o aelodau wedi cystadlu ac roedd yn wledd i’r llygaid – roedd pawb wedi dotio  …Darllen mwy  »

CG Y Gwyled – Rhaglen gyffrous ar gyfer 2015 – 16

Ar 21/5/15 aeth yr aelodau am ddiod a sgwrs yn y Mountain Rangers, Rhosgadfan i drefnu rhaglen ar gyfer tymor cyntaf Clwb Gwawr Y Gwyled. Mae llawer o ddigwyddiadau cyffrous  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Rhagfyr

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.