Clwb Gwawr Y Gwyled
Croeso i Glwb Gwawr Y Gwyled. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Rhosgadfan a Rhostryfan

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Sefydlu CG Y Gwyled 26/2/15

Sefydlu CG Y Gwyled 26/2/15

Ym mis Chwefror 2015 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Rhosgadfan a Rhostryfan. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 20 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Y Gwyled”.

Mae’r merched yn trefnu rhaglen amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb unwaith y mis.

Mae pawb yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Gerdded 2017

Dyma aelodau Clwb Gwawr Y Gwyled yn tynnu hunlun ar ben Moel Smytho ar daith gerdded rhwng Rhosgadfan a Waunfawr ar 18/5/17.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Y Gwyled

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Y Gwyled yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ysol Rhostryfan ar 16/2/17. Roeddent wedi mwynhau noson hwyliog o hanesion “Pils, Peils a Chrîm” gan  …Darllen mwy  »

Gwnïo Addurn Nadolig

Ar 17 Tachwedd 2016 cafwyd CG Y Gwyled noson “Gwnïo Addurn Nadolig” yn Rhostryfan. Cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Medwen Williams (mam-yng-nghyfraith un o’r aelodau). Aeth pawb ac addurn  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Genedlaethol 2016

Dyma aelodau Merched y Wawr Rhanbarth Arfon a fu’n cystadlu yn y Cwis Hwyl Genedlaethol ar 11/11/16. Cafwyd noson braf gyda changhennau a chlybiau’n dod at ei gilydd i gymdeithasu  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded

Dyma aelodau Clwb Gwawr Y Gwyled yn cychwyn ar raglen 2016-17. Noson o gerdded o gwmpas waliau hynafol Caernarfon yng nghwmni Deian ap Rhisiart ar Fedi 16. Noson braf iawn!

Cyfarfod Blynyddol 2016

Ar 22 Gorffennaf 2016 cafodd aelodau CG Y Gwyled cyfarfod i drafod blwyddyn gyntaf y clwb. Roedd pawb wedi cael gymaint o hwyl roeddent yn awyddus iawn i barhau gyda’r  …Darllen mwy  »

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Y Gwyled

Dewch i ‘nabod Nia Wyn Hughes o Glwb Gwawr Y Gwyled! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 190, Gwanwyn 2016. Cliciwch  YMA i’w ddarllen.

Gwnïo Ffelt

Ar 21 Ionawr 2016 cafwyd CG Y Gwyled noson “Gwnïo Ffelt” yn Rhostryfan. Cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Medwen Williams (mam-yng-nghyfraith un o’r aelodau). Maent yn edrych ymlaen at  …Darllen mwy  »

Poblado Coffi

  Cafodd aelodau Clwb Gwawr Y Gwyled noson hwyliog yng nghwmni Steff o Poblado Coffi (Groeslon) ym mis Chwefror 2016. Roedd pawb wedi mwynhau dysgu am y busnes, a blasu  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2015

Cafodd Merched y Wawr Ffair Aeaf gofiadwy a llwyddiannus iawn yn Rhagfyr 2015. Roedd dros 150 o aelodau wedi cystadlu ac roedd yn wledd i’r llygaid – roedd pawb wedi dotio  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Rhagfyr

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Gwnïo Addurn Nadolig

  WP_20161117_001

  Ar 17 Tachwedd 2016 cafwyd CG Y Gwyled noson “Gwnïo Addurn Nadolig” yn Rhostryfan.
  Cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Medwen Williams (mam-yng-nghyfraith un o’r aelodau).

  Aeth pawb ac addurn hyfryd adref ar gyfer eu coed Nadolig.

  WP_20161117_004

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.