Clwb Gwawr Y Gwyled
Croeso i Clwb Gwawr Y Gwyled. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Rhosgadfan a Rhostryfan

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Sefydlu CG Y Gwyled 26/2/15

Sefydlu CG Y Gwyled 26/2/15

Yn mis Chwefror 2015 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Rhosgadfan a Rhostryfan. Roedd yn noson lwyddiannus gyda tua 20 o ferched wedi mynychu. Penerfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Y Gwyled”.

Mae’r merched yn trefnu rhaglen anrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb unwaith y mis.

Mae pawb yn elwa o’u haelodaeth trwy cyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd.  Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

CG Y Gwyled – Rhaglen cyffroes ar gyfer 2015 – 16

Paratoi Rhaglen CG Y Gwyled 21/5/15

Paratoi Rhaglen CG Y Gwyled 21/5/15

Ar 21/5/15 aeth yr aelodau am ddiod a sgwrs yn y Mountain Rangers, Rhosgadfan i drefnu rhaglen ar gyfer tymor cyntaf Clwb Gwawr Y Gwyled.

Mae llawer o ddigwyddiadau cyffrous i ddod, gyda rhywbeth at ddant pawb. Dewch yn llu!

CG Gwyled Rhaglen 15-16

CG Gwyled Rhaglen 15-16

 

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Dyddiad: 02/03/2018

  NOSON ELUSENNOL

  Mwy o wybodaeth

  Mawrth 2 NOSON ELUSENNOL
  “Gigio Gyda’r Gwyled” – Mountain Rangers
  Pawb i drefnu

  Dyddiad: 19/04/2018

  UWCHGYLCHU

  Mwy o wybodaeth

  Ebrill 19 UWCHGYLCHU
  Gweithdy gyda Manon Elis – Glynllifon
  Dawn i drefnu

  Dyddiad: 04/05/2018

  TAITH GERDDED

  Mwy o wybodaeth

  Mai 4 TAITH GERDDED
  Gyda Deian ap Rhisiart – Caernarfon
  Siwan i drefnu

  Dyddiad: 18/05/2018

  BLASU WIN

  Mwy o wybodaeth

  Mai 18 BLASU WIN
  Pant Du
  Bethan i drefnu

  Dyddiad: 01/06/2018 - 30/06/2018

  TAITH GERDDED

  Mwy o wybodaeth

  Mehefin TAITH GERDDED
  Manylion i’w gadarnhau
  Catrin Meirion i drefnu

  Dyddiad: 06/07/2018

  TREFNU RHAGLEN

  Mwy o wybodaeth

  Gorffennaf 6 TREFNU RHAGLEN
  Bwffe, Cwis a Threfnu Rhaglen 2018-19
  Nia a Bronwen i drefnu

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Cysylltydd:
  Nia Wyn Hughes
  07788 257083
  Officer Photo
  Is-gysylltydd:
  Siwan Thomas
  07788 967277
  Officer Photo
  Trysorydd:
  *Swydd Gwag*

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nia Gruffydd
  6 Ty’n Llan, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UB
  01286 831 691
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Brenda Jones
  Delfryn, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 7YL
  01286 830 113
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 520 412
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  07801 099786

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.