SWYDDOGION CENEDLAETHOL

Sylwen Lloyd Davies
Sylwen Lloyd DaviesLlywydd Anrhydeddus
8 Awel y Coleg, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7AX

Ffôn: 01678 521 186

Sandra Morris Jones
Sandra Morris JonesLlywydd Cenedlaethol
Llwynderw, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG

Ffôn: 01974 251 264

Meirwen Lloyd
Meirwen LloydIs-Lywydd Cenedlaethol
Afallon, 15 Bryn Moelyn, Llanrug, Gwynedd. LL55 4PH

Ffôn: 01286 675 359

Haf Roberts
Haf RobertsYsgrifennydd Cenedlaethol
Cae Du, Llansannan, Conwy LL16 5LN

Ffôn: 01745 870 659

Anne Elis
Anne ElisIs-Ysgrifennydd Cenedlaethol
Cilgeran, Bethel, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1UW

Ffôn: 01248 670 726

Gwyneth Griffiths
Gwyneth GriffithsIs-drysorydd
Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX

Ffôn: 01766 810 610

Nesta Rees
Nesta ReesTrysorydd
Brynffynnon, Clawddnewydd, Rhuthun LL15 2NG

Ffôn: 01824 750 375

Cynrychiolwyr yr Is-bwyllgorau ar y Pwyllgor Llywio

Cynthia Edwards
Cynthia EdwardsLlywydd Iaith a Gofal
7 Lodge Cottages, Cnwch Coch, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4LN

Ffôn: 01974 261 354

Einir Wyn
Einir WynLlywydd Gwyl a Hamdden
Fferm Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd LL53 7HT

Ffôn: 01758 712 434 neu 01758 712 707

Y Wawr

Wendy Lloyd Jones
Wendy Lloyd JonesY Wawr
Ceiriad, Pwllheli, Gwynedd. LL53 7DB

E-bost: wmlj@btconnect.com

Rhif ffôn: (01758 712 169)