SWYDDOGION CENEDLAETHOL

Sylwen Lloyd Davies
Sylwen Lloyd DaviesLlywydd Anrhydeddus
8 Awel y Coleg, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7AX

Ffôn: 01678 521 186

Meirwen Lloyd
Meirwen LloydLlywydd Cenedlaethol
Afallon, 15 Bryn Moelyn, Llanrug, Gwynedd. LL55 4PH

Ffôn: 01286 675 359

Jill Lewis
Jill LewisIs-Lywydd Cenedlaethol
Anne Elis
Anne ElisYsgrifennydd Cenedlaethol
Cilgeran, Bethel, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1UW

Ffôn: 01248 670 726

Haf Roberts
Haf RobertsIs-Ysgrifennydd Cenedlaethol
Cae Du, Llansannan, Conwy LL16 5LN

Ffôn: 01745 870 659

Nesta Rees
Nesta ReesTrysorydd Cenedlaethol
Brynffynnon, Clawddnewydd, Rhuthun LL15 2NG

Ffôn: 01824 750 375

Elinor Davies
Elinor DaviesIs-drysorydd

Cynrychiolwyr yr Is-bwyllgorau ar y Pwyllgor Llywio

Olwen Rhys
Olwen RhysLlywydd Iaith a Gofal
Lilwen Thomas
Lilwen ThomasLlywydd Gwyl a Hamdden

Y Wawr

Wendy Lloyd Jones
Wendy Lloyd JonesY Wawr
Ceiriad, Pwllheli, Gwynedd. LL53 7DB

E-bost: wmlj@btconnect.com

Rhif ffôn: (01758 712 169)