Y Wawr – Gaeaf 2015 – Rhifyn 189

clawr wawr

Mae rhifyn Tachwedd o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cliciwch yma i ddarllen tudalen Dod i Nabod Aelod o Glwb GwawrCliciwch yma i ddarllen Clecs o’r Clybiau.  Cyhoeddir Rhifyn 190 ar 1 Mawrth 2016 . Erthyglau i’r Golygydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn 10 Ionawr 2016.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at swyddfa@merchedywawr.cymru neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

  • Telerau arbennig i fusnesau bach

  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau

  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Nadolig, Gwyl Ddewi ayyb

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2015 o gylchgrawn Y Wawr: s4c.cymruwww.teithiautango.co.ukwww.atebol.comwww.cyfreithwyr.comylolfa.comwww.crugeran.comwww.carreg-gwalch.comwww.gomer.co.uk

  • Golygydd Y Wawr: WENDY LLOYD JONES, Ceiriad, Pwllheli, Gwynedd. LL53 7DB e-bost: wmlj@btconnect.com Rhif ffôn: (01758 712 169)
  • Is-olygydd Y Wawr: MARIAN BEECH HUGHES

  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)

  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.cymru

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.