Y Wawr – Rhif 187 – Haf 2015

clawr wawr 187

Mae rhifyn Haf o gylchgrawn Y Wawr (rhif 187 – 1/5/15) wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.
Cliciwch yma i ddarllen “Clecs” o’r Clybiau.
Cliciwch yma i ddarllen Dod i ‘nabod aelod o Glwb Gwawr – hanes Delyth Davies, a gweld pos dillad Siân Lewis.
Cyhoeddir Rhifyn 188 ar 1 Medi 2015.
Erthyglau i’r Golygydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn 10 Gorffennaf 2015.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at   Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com
Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Mai 2015 o gylchgrawn Y Wawr:
Kathy Gittins
Gwasg Carreg Gwalch www.carreg-gwalch.com
Atebol www.atebol.com
Gomer www.gomer.co.uk
Teithiau Tango www.teithiautango.co.uk
Gwyliau Fferm Crugeran www.crugeran.com
Barddas www.barddas.com
Gwesty’r Arth www.bearhotel.com

  • Golygydd Y Wawr: WENDY LLOYD JONES, Ceiriad, Pwllheli, Gwynedd. LL53 7DB e-bost: wmlj@btconnect.com Rhif ffôn: (01758 712 169)
  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.