Cystadleuaeth Llyfr Lloffion

Dathlu’r Aur

Cystadleuaeth Llyfr Lloffion Blwyddyn  Dathlu’r Aur  – yn cychwyn Medi 2016 hyd Awst 2017.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i aelodau, canghennau, clybiau, pwyllgorau neu swyddogion Merched y Wawr a’r Clybiau Gwawr.

Gellir defnyddio unrhyw ffurf, techneg neu ddeunyddiau i greu y llyfr lloffion

Dyddiad Cau: 23 Hydref 2017

Gwobr £75 yn rhoddedig gan Wasg y Lolfa.

Ceisiadau i gyrraedd: Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion.  SY23 1JH 01970 611 661

Arddangosir y Llyfrau Lloffion buddugol yn Ffair 2017.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf