Noson yng nghwmni ‘Adra’ i glybiau’r Gogledd

Diolch i’r holl Glybiau sydd wedi mynd ati i lunio rhaglen neu ddigwyddiadau rhithiol yn ddiweddar, mae wedi bod yn wych eich gweld eto ar ‘zoom’. Mae’n amlwg fod yr angen i Glybau Gwawr fodoli fwy nawr nac eirioed gan ein bod prin yn cael mwynhau gweithgareddau arferol gyda’n ffrindiau.

Dwi wedi penderfynnu trefnnu digwyddiad rhithiol sydd ar agor i’r holl Ganghennau a Chlybiau y Gogledd. Mae Angharad wedi cytuno i gadw y noson ac ein tywys oamgylch ei Siop sydd wedi ei lleoli yn Glynllifon.

Cysylltwch gyda fi os oes diddordeb gennych ymuno, ac hefyd rhannwch y digwyddiad gyda unigolion efallai fyddai a diddordeb ymuno gyda Cangen neu Glwb gyfagos.

Gwerfyl Eidda

 

Poster yma

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf