Adroddiad Camu Mlan Hâf 2018

 

 Bur grŵp o gerddwyr yn cerdded yn gyson eto drwy dymor yr haf gan ymweld a cherdded yn yr Hendy, Pontlliw, Penclacwydd, PorthTywyn, Pennard a Rhosili i gyd o fewn hanner awr oddi wrthym.

 

Maer nifer yn tyfu hefyd a bellach mae gennym 35 ar y rhestr ac mae rhyw 10 i 15 yn cerdded bob tro.

Cawsom dywydd gwlyb wrth ymweld â Pontlliw a Pharc Singleton ond roedd yn grasboeth ym Mhorth Tywyn ac ar draeth Rhosili. Buom ar un daith newydd i ni i fyny yn ardal y Twrch Trwyth yn Garnant gan gerdded oddiyno i Frynaman a chael ein paned yn y ganolfan gymunedol yno. Mae gerddi Clun yn werth eu gweld ym mis Mai ar azaleas ar rhododendron i gyd yn eu blodau.                                                                                                

I orffen y tymor aethom i ganolfan Myddfai eto ar ddiwrnod braf o haf a chael anerchiad yn yr Eglwys am hanes y fro, taith fer ac yna cinio gydan gilydd yn y Ganolfan gymunedol hyfryd yno.

Rydym yn dal i gasglu £1 gan bob aelod syn cerdded yn wythnosol ac yn ddiweddar cafodd Delyth gyfle i gyfrannu at elusen Syndrom Downs a Gwen yn rhoi canpunt i Ganolfan Maggie yn Abertawe.